Hundrevis av timer borte

ORIENTERTE KOMMUNESTYRET: Skolefaglig rådgiver og nyansatt skolesjef Marianne Moen Knutsen orienterte tirsdag kveld birkenespolitikerne om hvordan administrasjonen arbeider med de alvorlige avvikene som ble avdekket. – Det ser ut som vi skal få lukket dem relativt raskt, opplyste hun.

Under arbeidet med overgang til femdagersuke er det avdekket store mangler ved total undervisningtid som praktiseres i birkenesskolen. Verst har det gått ut over Birkeland skole, der elever gjennom sju år kan ha gått glipp av til sammen 443 timer.

Rådmann Gro Anita Trøan og fungerende skolesjef Anne Stapnes valgte lørdag å gå ut med en pressemelding for å informere om forholdene. Saken ble raskt plukket opp av Agderposten, som har publisert flere artikler. I flere tilfeller oppfyller skolene minstekravene til antall undervisningstimer, men varigheten av timene er ikke i tråd med regelverket.

Skyss er hovedutfordringen

– Vi er i løpende kontakt med tilsynsmyndighetene, og har informert dem om avvikene. Avvikene må lukkes så snart som mulig. Vår hovedutfordring med å lukke avvikene snarest er skyssordningene for skoleelevene i Birkenes. Skoleskyssen er en del av den vanlige ruteplanen, og endringer som gjøres for skolen, får effekt på mange andre rutetider og samkjøring av disse, heter det i pressemeldingen, som også legges ved informasjon som fredag ble delt ut til foreldre som har barn ved skolene.

Brudd på prinsipp om gratis skoleskyss

Det har også blitt oppdaget at praksisen ved Valstrand bryter prinsippet om gratis skoleskyss for de elever som har krav på skyss. Det skjer en gang i blant, for eksempel ved bedriftsbesøk eller ved enkelte valgsfagaktiviteter. Der det ikke har gått skyss har skolen samarbeidet med foreldrene og gjort avtaler om at foreldrene henter barna etter lange dager. I forbindelse med skoleballet har det vært obligatorisk danseundervisning tre kvelder for hvert trinn. Her har det også vært opp til foresatte å hente elever, opplyser rådmann og skolejef, som skriver at de fortløpende ser etter andre løsninger.

– I dialogen med fylkesmannen framkommer det at vi har ansvaret for å sørge for at de elevene som har rett på skyss hjem, skal ha skyss etter all obligatorisk undervisning, heter det i pressemeldingen.

«Meget alvorlig»

I en uttalelse til Agderposten betegner undervisningsdirektør Karen Junker hos Fylkesmannen i Aust-Agder saken som «meget alvorlig».

– Det er helt klart en meget alvorlig sak for Birkenes kommune og det er noe som må rettes opp i så fort det lar seg gjøre, sier hun til regionavisa.

Junker forsetter imidlertid med å si at hun er glad for kommunen tar saken alvorlig. Samtidig peker hun på spørsmålet om, eller hva man skal foreta seg for elever som har gått ut av skolen.
– Vi må ha en dialog med kommunen og se på dette når man får mer oversikt, sier Junker til Agderposten.

 

Dette har elevene gått glipp av

Engesland skole: Én time for lite hver uke. Det tilsvarer 38 timer per år eller 380 timer gjennom hele grunnskolen.

Birkeland skole: 20 minutter for lite hver dag. Det tilsvarer 1 time og 40 minutter i uka, som tilsvarer 63 timer hvert år. Totalt 443 timer på sju år.

Valstrand skole: 45 minutter for lite per uke. Tilsvarer 85,5 timer over 3 år.

Matpauser ved Herefoss og Engesland skoler: Har brukt cirka 10 minutter av undervisningstida til matpause.