Foreslår obligatorisk sommerskole

Sommerskole NETTKOMMUNALT/SKOLE. Ungdomsskoleelevene i Birkenes får kort sommerferie i år, dersom forslaget fra skolesjefen går igjennom. Politikerne får forslaget på bordet i et ekstraordinært kommunestyremøte rett over påske.

Nylig kom det for en dag at grunnskoleelevene i Birkenes har hatt for lite undervisning gjennom en tiårsperiode. Verst er situasjonen for elevene i ungdomsskolen, som kan ha fått flere hundre timer for lite undervisning i løpet av grunnskoleløpet. For å ta igjen noe av den tapte undervisningen foreslår kommunen nå å pålegge elevene på åttende, niende og tiende trinn å gjennomføre tre uker obligatorisk sommerskole kommende sommer. Det betyr at en stor del av sommerferien ryker.

BEKLAGER: Fungerende tjenestesjef for barnehage og skole, Anne Stapnes, beklager at man må ta av sommerferien, men det er eneste mulighet til å få tatt igjen noe av den tapte undervisningen, understreker hun.

BEKLAGER: Fungerende tjenestesjef for barnehage og skole, Anne Stapnes, beklager at man må ta av sommerferien, men det er eneste mulighet til å få tatt igjen noe av den tapte undervisningen, understreker hun.

– Det er selvfølgelig veldig beklagelig, men vi har ikke så mange andre valg. Skal elevene få tatt igjen noe av undervisningen de har tapt, så må det tas av fritida, så enkelt er det, sier fungerende tjenestesjef for barnehage og skole, Anne Stapnes. Hun opplyser at forslaget vil bli fremmet for Kommunestyret i et ekstraordinært møte allerede fredagen etter påske (10. april).

– Vi har veldig knapp tid. Det er mye som må på plass. Skal dette kunne gjennomføres, så må skoleledere, lærere, elever og foreldre få informasjon så raskt som mulig, og da har vi ikke tid til å vente til neste møte i Kommunestyret, som er først 12. mai, understreker Stapnes. Hun opplyser at man også vurderer å foreslå å sløyfe høstferien for å kunne ta igjen enda mer undervisning. Det kan bli det neste forslaget Kommunestyret får på bordet, i såfall i maimøtet.

– Mange har kanskje allerede bestilt hotell og flybilletter til sommerferien – vil det være mulig å søke om fritak fra sommerskolen?

– Det må i såfall være godt begrunnet, og de som eventuelt søker om fritak frasier seg jo samtidig muligheten til å saksøke kommunen for tapt skolegang, dersom noen måtte være i de tanker, presiserer skolesjefen.

Det har ikke lykkes BirkenesAvisa å få en uttalelse fra utdanningsdirektøren i Aust-Agder før avisa gikk i trykken.

– Heilt håpløst!

KOMMUNALT/SKOLE. BUKS-ordfører og elevrådsleder ved Valstrand skole, Tobias Håkedal Erlandsen, legger ikke skjul på hva han mener om forslaget om obligatorisk sommerskole for ungdomstrinnet.

KRITISK: Forslaget om å bruke sommerferien til å ta igjen tapt undervisning er helt håpløst, mener BUKS-ordfører og elevrådsleder Tobias Håkedal Erlandsen.

KRITISK: Forslaget om å bruke sommerferien til å ta igjen tapt undervisning er helt håpløst, mener BUKS-ordfører og elevrådsleder Tobias Håkedal Erlandsen.


– Det er jo heilt håpløst! Jeg kan ikke tenke meg at det er mange som kommer til å møte opp de tre ukene, sier Håkedal Erlandsen til BirkenesAvisa.

Elevrådslederen, som selv går ut av ungdomsskolen til sommeren, er enig i at det er alvorlig at mange elever har fått for lite undervisning gjennom flere år, men mener det uansett er for seint å gjøre noe med det.

– Dette skulle jo vært oppdaga for flere år sida. Jeg tror ikke det er mye å hente på å tvinge ungdommene til å sitte tre uker ekstra på skolebenken i sommervarmen. Dessuten har vel de fleste fått med seg den kunnskapen de trenger for å komme seg videre. Og hva har de tenkt å gjøre med eksamen for tiendeklassingene – skal den utsettes til høsten, da, spør han.