– Denne må bli i Birkenes

ORDFØRERSKIFTE: Avtroppende ordfører Arild Windsland har hengt ordførerkjedet om halsen på sin arvtaker Anders Christiansen og overleverer ordførerklubba med en sterk formaning om at den må beholdes i Birkenes, kommunesammenslåing eller ikke.

POLITIKK. Avtroppende ordfører Arild Windsland (H) ga fra seg ordførerklubba til Anders Christiansen (Ap) på én betingelse; at han sørger for at klubba forblir i Birkenes, uansett om det blir kommunesammenslåing eller ikke.

Den forseggiorte klubba har nemlig en noe spesiell forhistorie; den ble vunnet av kommunestyret i Birkenes i skytekonkurranse med kommunestyret i Tveit i 1963. Windsland minnet om at klubba i løpet av de drøye 50 åra har vært med på å stadfeste vedtak i mange viktige saker, deriblant ja til etableringen av «Glassfiberen», hvor den påtroppende ordføreren har sin arbeidsplass. Nå skal den trakteres av en arbeiderpartiordfører for første gang i historien. Hadde Høyre beholdt sin posisjon som det største partiet i Birkenes etter årets valg kunne det vært Gunnar Høygilt som skulle svinge klubba de neste fire årene. Gunnars onkel var første birkenesordfører som fikk ta den i bruk. Også en annen av dagens Høyre-representanter har et spesielt forhold til ordførerklubba; Jon Inge Holm, hvis farfar var den første ordføreren i et samlet Birkenes etter forrige kommunesammenslåingsprosess, i 1967.

– Så denne klubba må du sørge for at blir her i Birkenes, formante den avtroppende ordføreren da det nye kommunestyret var samlet til konstituerende møte torsdag kveld.

Få kvinner

Men før Windsland kunne takke for seg og ønske Christiansen lykke til, måtte han lede kommunestyret gjennom valget av formannskap, ordfører og varaordfører. Etter forslag fra Anne Kari Birkeland (KrF) foregikk formannskapsvalget ved såkalt forhåndstallsvalg, da avtalevalg ville kreve at formannskapet oppfylte kravet om 40 prosent kvinneandel, noe som ville gjøre det vanskelig å finne kvinner til andre viktige verv. Etter skriftlig avstemning ble formannskapet bestående av ordfører Anders Christiansen (leder) og Linda Hye fra Arbeiderpartiet, Anne Kari Birkeland (nestleder) og Torbjørn Bjorvatn fra Kristelig Folkeparti, Gunnar Høygilt og Nils Olav Eikenes fra Høyre, Ole Morten Vegusdal fra Venstre, Arnt Olaf Furholt fra Senterpartiet og Odd Gunnar Tveit fra Fremskrittspartiet. Planutvalget er identisk med formannskapet. Det samme er klagenemnda.

Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, FrP og Venstre sørget så for at Anders Christiansen ble valgt til ordfører, mens Høyres fem representanter stemte for Gunnar Høygilt.

FORMANNSKAPET: Det nye formannskapet samlet til «lagbilde» etter at det nye kommunestyret er konstituert. Foran fra venstre sitter Odd Gunnar Tveit (FrP), varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF), ordfører Anders Christiansen (Ap) og Arnt Olaf Furholt (Sp). Bak fra venstre: Gunnar Høygilt (H), Ole Morten Vegusdal (V), Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Nils Olav Eikenes (H). Linda Hye (Ap) var ikke tilstede.

FORMANNSKAPET: Det nye formannskapet samlet til «lagbilde» etter at det nye kommunestyret er konstituert. Foran fra venstre sitter Odd Gunnar Tveit (FrP), varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF), ordfører Anders Christiansen (Ap) og Arnt Olaf Furholt (Sp). Bak fra venstre: Gunnar Høygilt (H), Ole Morten Vegusdal (V), Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Nils Olav Eikenes (H). Linda Hye (Ap) var ikke tilstede.

Beæret og ydmyk

Anders Christiansen takket for tilliten og bedyret at han går til det ærefulle oppdraget med ydmykhet. Han ga også uttrykk for at han håper å være en samlende ordfører som lykkes i å skape et møteklima der alle kan trives, før han takket Arild Windsland for god innsats de siste fire åra. Deretter ledet han sitt nye kommunestyre gjennom valget av tjenesteutvalg, kontrollutvalg og en rekke andre nemnder og utvalg. Senterpartiets Alfred Kylland ble valgt til leder av Tjenesteutvalget. Som nestleder får han med seg Toril Espegren (KrF). De øvrige syv medlemmene blir Vidar Larsen og Brit Johanne Kalnæs (Ap), Petter Ross (KrF), Jon Inge Holm og Cecilie Enge Stie (H), Martin Konstali (FrP) og Mariane Sønju Hagestad (V). Kontrollutvalget skal ledes av Wiggo Svendsen (H). Med seg får han Gunnar Solli (Ap), Iren Sommerset (SV), Olav Heimdal (Sp) og Inger E. B. Slågedal (SV). For øvrige nemnder, råd og utvalg, se faktaboks.