Bredbåndsutbygging i Birkenes: Få, men tydelige innspill

Bredbånd i grisgrendte strøk: Birkenes kommune har invitert birkenesinger til å fremme bredbåndønsker. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og Teletilsynet) har fått i oppdrag av Regjeringen å administrere en en tilskuddsordning som skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bredbånd i grisgrendte strøk: Birkenes kommune har invitert birkenesinger til å fremme bredbåndønsker. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og Teletilsynet) har fått i oppdrag av Regjeringen å administrere en en tilskuddsordning som skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bredbånd i grisgrendte strøk: Birkenes kommune har invitert birkenesinger til å fremme bredbåndønsker. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og Teletilsynet) har fått i oppdrag av Regjeringen å administrere en en tilskuddsordning som skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

KOMMUNIKASJON. Etter to uker har kun fem personer meldt interesse for bredbåndsutbygging i Birkenes. Ett av innspillene er unntatt offentlighet.

– Birkenes kommune vil vurdere å søke om statlig tilskudd til utbygging av bredbånd. En av forutsetningene for at det kan søkes om slike midler, er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for, het det i invitasjonen som gikk ut i midten av april.

Kriteriene

I høringsbrevet blir kriteriene det skal legges vekt på listet opp:
– Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Aktuelle områder uten grunnleggende tilbud (mindre enn 4 Mbit/s) er mest aktuelt, men også områder med grunnleggende tilbud, men uten tilbud om høykapasitetsbredbånd.
– Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt.
– Lokal medfinansiering.
– Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
– Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
– Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Tommel opp for nett

Fra Rosseland melder Eirin Ravnevand og Nina Messell inn behov.

– Klart vi på heia trenger dette, skriver Ravnevand på mobilnettet, som hun betegner som tungvint til formålet. – Vi har tre barn som skal vokse opp her og det vil etterhvert bli et nettbehov også fra dem. Jeg driver også et lite enkeltmannsforetak, klart alt blir lettere med en rask linje. Tommel opp for nett til oss, skriver Eirin Ravnevand.

Nina Messell driver Tante Nina’s Gårdsmat, og håper Rosseland kommer med i betraktning.

– Vi har i dag bredbånd via parabol, men må si at jeg er forferdelig skuffet. Det er tregere enn det vi tidligere hadde via TelAg, og det blir problemer med nettbank etcetera. Det er flere bedrifter på heia her, og vi er avhengig av et nett som fungerer, skriver Messell.

Ekskluderer og begrenser

I følge høringsuttalelsen til Per Arne Botn bladde innbyggerne på Svaland opp av egen lommebok for at TelAg skulle fortsette å levere bredbånd, men da Get kjøpte TelAg ble tilbudet avviklet. Botn opplyser at han var i kontakt med Get for å høre om det var aktuelt å overta utstyret for å fortsette driften, men at han fikk avslag. Han anslår at 20-30 husstander nå er uten bredbåndsforbindelse og avhengige av andre løsninger.

– Personlig så har jeg et ønske om å flytte til Svaland, men i mitt yrke er jeg avhengig av å ha en bredbåndstilknytning hvor jeg ikke trenger å ta forbehold om mengden med data som brukes, skriver Botn, som viser til at satellitt og mobilt bredbånd som regel har begrenset kapasitet.

– Netcom har relativt gode løsninger for dette, men har stort sett ikke dekning i området. Dagens løsning ekskluderer/begrenser derfor innbyggerne til å bruke for eksempel streaming-tjenester, spilling og andre tjenester som krever relativt store datamengder, slår Botn fast i uttalelsen.

Botn ser seg dermed nødt til å legge flyttingen på is inntil Svaland får bredbåndtilknytning.

– Jeg vil tro at dette også er et argument for andre som vurderer å flytte til Svaland i Birkenes og håper derfor at Birkenes kommune søker om tilskudd for utbygging/gjenoppretting av bredbånd, avslutter han.

Håpløse forhold

På Brekka i Vegusdal sitter Roald Håverstad med forhold han betegner som håpløse. Både Netcom og Telenor bekrefter at de ikke har dekning.

– For tiden har vi Ice, men det virker så tregt at vi noen ganger må gi opp for eksempel å bruke nettbank. Slik samfunnet nå er organisert, forutsettes det at man henger med på nett: Altinn, Dinside, Digipost, nettbank, administrering av strømabonnement etc. Jeg håper virkelig at kommunen kan bidra til bedring, meddeler vegdølen.

Bredbånd til husstander i Norge

– Norsk Kommunikasjonsmyndighet har fått i oppgave av Regjeringen å administrere en tilskuddsordning for utbygging av bredbånd
– Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.
– Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste 3 årene
– Kommuner og fylkeskommuner kan søke innen fristen, som er satt til 15. mai 2015