Bredbånd over kommunegrensene

Connecting rural areas to the grid

Connecting rural areas to the grid

Connecting rural areas to the grid

POLITIKK. Birkenes kommune har sammen med Kristiansand og Vennesla søkt om støtte til å bygge ut bredbånd i området Bjelle, Rosseland og Erkleiv i Kristiansand, Rosseland i Birkenes, Verås i Vennesla, Svaland, Steinsland og Honnemyr i Birkenes.

Det kunne ikt-rådgiver Steinar Nørstebø opplyse Kommunestyret om i dets siste møte. Det er Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som administrerer tilskuddsordningen som skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Kommunetrekløveret er imidlertid avhengige av fylkeskommunenes gunst, skal det drysse statlige bredbåndskroner over dem. Der konkurrerer prosjektet med en rekke søknader fra de øvrige agderkommunene.
– Fylkeskommunene gjør en prioritering etter helt spesielle kriterier, det går på både effektivitet, hvor mange som får, kostnader per oppnådd familie på nett og så videre, forklarer Nørstebø. Prosjektet er kostnadsberegnet til mellom tre og fire millioner. De tre kommunene søker om to millioner i støtte, resten dekkes av leverandøren som får oppdraget.
– Vi har hatt møter med TDC og Telenor i forkant, og vet at det er vilje til å bygge ut, men det er et behov for bunnfinansiering fra det offentlige, opplyser ikt-rådgiveren. 1. juni skal fylkeskommunene ha foretatt sine prioriteringer og sendt disse til NKOM. I løpet av høsten får kommunene beskjed om søknaden er innvilget. Så skal prosjektet ut på anbud, anbud hentes inn og leverandør velges. Får de tre samarbeidskommunene innvilget sin søknad kan opp mot 140 husstander om et års tid ha et fullverdig bredbåndstilbud – rundt 30 mbit/sek.
– Det er mange gode prosjekter å konkurrere med, men det er forferdelig viktig å få dette på plass. For noen av familiene betyr det å bo eller ikke bo, understreker ikt-rådgiver Steinar Nørstebø.