Arbeidsuhell på Birkelandsveien

NETT
NÆRING. Ingen kom til skade da en lastebil veltet under arbeid på den nye gang- og sykkelveien mellom Birkeland og Lillesand onsdag morgen. Ulykken skjedde i 9-tiden om morgenen ved lysreguleringen ved Øvre Birkeland.
– Det er litt uklart hvordan det skjedde, jeg har ikke fått rapporten ennå, men det var kassa på vogna som løsna, forteller byggeleder Siri Vevstad i Statens Vegvesen til BirkenesAvisa. Hun kan bekrefte at verken personer eller annet materiell kom til skade i uhellet, som vil bli registrert som en uønsket hendelse. Hendelsen skjedde utenfor veiarealet, på avsperret anleggsområde, så det skal heller ikke ha vært noen fare for forbipasserende. Vevstad regner ikke med at hendelsen fører til noen forsinkelse i byggingen av gang- og sykkelveien til rundt 100 millioner kroner. (LESERFOTO)