Krever at politikerne behandler konsesjonssøknaden

MÅ FORHOLDE SEG TIL GJELDENDE RETT: Advokat Geir Landsverk forutsetter på vegne av sin klient Hilde Kylland at politikerne i Tjenesteutvalget forholder seg til gjeldende rett og det som er tema for søknadsbehandlingen. – Det er i saken ikke grunnlag for å avholde befaring eller innhente ytterligere opplysninger fra naboer. Naboene har som nevnt ovenfor ikke partsinteresse i saken, og har som nevnt heller ingen uttalerett, heter det i henvendelsen til Birkenes kommune. (ARKIVFOTO)

MÅ FORHOLDE SEG TIL GJELDENDE RETT: Advokat Geir Landsverk forutsetter på vegne av sin klient Hilde Kylland at politikerne i Tjenesteutvalget forholder seg til gjeldende rett og det som er tema for søknadsbehandlingen. – Det er i saken ikke grunnlag for å avholde befaring eller innhente ytterligere opplysninger fra naboer. Naboene har som nevnt ovenfor ikke partsinteresse i saken, og har som nevnt heller ingen uttalerett, heter det i henvendelsen til Birkenes kommune. (ARKIVFOTO)

MÅ FORHOLDE SEG TIL GJELDENDE RETT: Advokat Geir Landsverk forutsetter på vegne av sin klient Hilde Kylland at politikerne i Tjenesteutvalget forholder seg til gjeldende rett og det som er tema for søknadsbehandlingen. – Det er i saken ikke grunnlag for å avholde befaring eller innhente ytterligere opplysninger fra naboer. Naboene har som nevnt ovenfor ikke partsinteresse i saken, og har som nevnt heller ingen uttalerett, heter det i henvendelsen til Birkenes kommune. (ARKIVFOTO)

POLITIKK. Politikernes beslutning om å utsette konsesjonssøknaden til Hilde Kylland for annen gang strider mot gjeldende rett. Det er utgangspunktet til Kyllands advokat, som på vegne av sin klient krever at Tjenesteutvalget behandler saken – uten ytterligere befaring eller innhenting av nye opplysninger.

Det var i forrige møte at Tjenesteutvalget mot to stemmer gikk inn for nok en gang å utsette behandlingen av Hilde Kyllands søknad om konsesjon for gården hun har kjøpt på Øvre Birkeland.

– Jeg synes det er merkelig at de velger å utsette saken en gang til, rett og slett fordi jeg trodde de hadde fått de papirene de trengte. Når de utsetter for andre gang, tenker jeg at det kanskje ligger noe annet bak enn bare sakspapirene, uttalte Kylland etter møtet.

Har fjernet seg fra realiteten

Advokat Geir Landsverk viser til Tjenesteutvalgets begrunnelse for å utsette behandlingen av søknaden. Han er ikke enig i at politikernes ønsker om å se på grenser, teiger og arronderingsmessige forhold er relevante for saken.

– Tjenesteutvalget har i sitt vedtak fjernet seg fra det som er sakens realitet, og vedtaket er ugyldig. Konsesjonssøker har søkt konsesjon for overtagelse av hel eiendom. Det som da er vurderingstema i konsesjonsvurderingen er om søker kan innvilges konsesjon for overtagelse av hele eiendommen. I konsesjonssøknaden er det ikke søkt om deling av eiendommen, og Tjenesteutvalget bringer i sitt vedtak inn omstendigheter som ligger utenfor vurderingstemaet, mener advokaten i følge brevet som er oversendt til Birkenes kommune.

Utenfor saken

Landsverk mener at sprøsmål om deling av eiendommen er saken uverdkommende.

– Ved overdragelse av hel eiendom har konsesjonsmyndigheten ikke adgang til å ta opp forhold som ligger utenfor saken. Tjenesteutvalget har med andre ord ikke adgang til å ta opp spørsmål om eiendommen skal deles. Selger av eiendommen har heller ikke ytret ønske om deling, men har tvert i mot skrevet kontrakt for overdragelse av hele eiendommen, argumenterer han, og viser til konsesjonslovens bestemmelse om vurdering av driftsmessig gode løsninger.

– Denne bestemmelse er særlig tenkt benyttet i de tilfeller hvor eiendom deles, og dyrket mark og skog selges til en naboeiendom. Det er ikke tilfelle i denne saken, siden søknaden gjelder hel eiendom, heter det i brevet.
Advokaten avslutter henvendelsen til kommunen med å kreve at saken tas opp på nytt.