Ukas leder: Nytt år – nye utfordringer

RedaktørenI året vi har lagt bak oss har det internasjonale mediebildet vært preget av økonomisk nedtur, krig og terroraksjoner. Nasjonalt får regjeringsskiftet – der Fremskrittspartiet for første gang kom i regjering – konkurranse fra flere grove draps- og overgrepssaker om å være den mest omtalte nyhetssaken.

Lokalt er det lite som slår den skrantende kommuneøkonomien og E.ONs planer om tre vindmølleparker på heia mellom Herefossfjorden og Ogge, selv om nybygget på Grasham, kennel-saken på Flakk, seksjoneringsproblematikk i Natveitåsen, gardebesøk på Birkeland, store skiskytterprestasjoner, Engeslandstunet, Herefoss-hegra, stemmerettsjubileet og åpningen av Tveide Næringspark også har fått sin velfortjente dose oppmerksomhet.

Flere av sakene vil følge oss inn i det nye året. Spesielt spennende blir det å se hva NVE sier om E.ONs konsesjonssøknad om inntil 57 vindmøller på Storehei, Oddehei og Bjelkeberget, og ikke minst om noen av kommunens mange betingelser blir innfridd. Men først skal det avgjøres om to kommunestyrerepresentanter fra henholdsvis Høyre og Senterpartiet var inhabile under Kommunestyrets avstemning om kommunens høringsuttalelse til konsesjonssøknaden. Den avgjørelsen faller trolig i løpet av februar.

Minst like spennende blir det å se om kommunen klarer å gjennomføre kuttene som ligger inne i Kommunestyrets budsjettvedtak for 2014. Rådmannen mener det er urealistisk å tro at kommunen skal klare å kutte 15 årsverk i løpet av ett år, men flertallet av kommunestyremedlemmene er av en annen oppfatning. Å drive i økonomisk balanse samtidig som man leverer lovlige tjenester på alle tjenesteområder blir utvilsomt kommunens største utfordring i 2014. De konkrete konsekvensene av budsjettvedtaket vil Kommunestyret få presentert i februarmøtet.

Spennende blir det også å se hva den varslede kommunereformen vil inneholde. Signalene så langt tyder på at Høyre-/FrP-regjeringen legger opp til en belønningsordning, der kommuner som velger å slå seg sammen får økonomiske fordeler. Hvorvidt dette er nok til å presse fram sammenslåinger, gjenstår å se. Kombineres de økonomiske gulrøttene med kutt i overføringene til «gjenstridige» kommuner, kan mange mindre kommuner med store økonomiske utfordringer, som Birkenes, bli tvunget til å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner.

Som budbringer om alt som skjer av små og store begivenheter i lokalsamfunnet har 2013 vært et begivenhetsrikt og hektisk år også for den lille avisredaksjonen på Strøget. I vårt tolvte år som lokalavis har vi hatt rundt regnet 1200 små og store saker på trykk i papiravisa, vi har en nettavis som oppdateres daglig og som brukes av stadig flere, og vi passerer snart 1200 likere på Facebook.

I månedsskiftet april-mai byttet vi trykkeri, noe som har gitt redaksjonen en noe lettere hverdag, samtidig som trykkekvaliteten er blitt bedre. Det håper og tror vi du som leser setter like stor pris på som oss. Etter at det varslede blåblå kuttet i pressestøtten ble avverget av budsjettkameratene i Venstre og KrF, kan også små lokalaviser, som Birkenes-Avisa, uten større mediekonsern eller andre pengesterke krefter i ryggen, se fram til et nytt år med rimelig gode sjanser til å overleve.

Vi lover å stå på også i 2014 for å gi dere en så god lokalavis som mulig.

Godt nytt år!