Ukas leder: Helse i hver meter

RedaktørenFor bare 15 år siden var det to merka turstier på Birkeland. Den ene gikk fra Birkeland skole til Røllend ved Berse, den andre rundt Espe, sørøst for Nordåsen. Det var ingen turtopper med sti som var rydda, merka og skilta fra parkeringsplass eller bebyggelse og til topps. Langt mindre noen postkasse med bok til å skrive navnet sitt i på toppen.

I dag er det over 30 rydda, merka og skilta turstier og 13 offisielle turtopper spredt over hele Birkenes kommune. I løpet av de siste ti-tolv åra er også friluftsområdet ”Elveplassen” ved Flakkebrua på Birkeland etablert, mens badeplassene ved Berse, Prestbrua på Engesland og Tjøstolvs brygge på Herefoss har fått en solid ansiktsløftning.

Flere andre stedet, blant annet ved skolene på Birkeland, er det tilrettelagt for aktivitet for allmennheten. Siste tilskudd på stammen av det som kan kalles folkehelseanlegg er treningsparken i Birkenesparken, der det nå er mulig for alle som har vilje og lyst til å trene enkel styrketrening.

Felles for tiltakene er at utførelsen er basert, i alle fall delvis, på dugnadsinnsats av lokale ildsjeler, mens hele eller deler av den økonomiske kostnaden dekkes av det offentlige. Felles for tiltakene er også at samtlige er åpne hele døgnet og gratis å bruke.

Hvor mye kommunale, fylkeskommunale og statlige midler som er gått med til å opparbeide de 34 turstiene og øvrige anleggene har vi ikke tatt oss bryet å regne ut. Det er heller ikke nødvendig. Poenget er at de blir brukt.

Og det blir de. Da kommunen, med kulturleder Wenche Flaa Eieland som primus motor, inviterte birkenesingene til å besøke de første offisielle turtoppene i 2005 var det rundt regnet 2000 personer som tok imot invitasjonen. I fjor var tallet mer enn seksdoblet, til nærmere 13.000. Mange av navnene i bøkene på toppene tilhører barn og unge som er ute i skoletida eller fritida.

Kommunen fortjener honnør for den bevisste satsingen på folkehelsetiltak, som gir mennesker i alle aldre muligheten til å komme seg ut i flott natur uten å være spesielt godt kjent eller spesielt godt trent. Samtidig sender vi en takk til dugnadsfolket som utfører arbeidet. Dere gjør en kjempejobb!

BLE ÅPNET TIRSDAG: Vi lar helseminister Jonas Gahr Støres åpning av den nye treningsparken på Birkeland illustrere det gode arbeidet som legges ned for folkehelsa i Birkenes.

BLE ÅPNET TIRSDAG: Vi lar helseminister Jonas Gahr Støres åpning av den nye treningsparken på Birkeland illustrere det gode arbeidet som legges ned for folkehelsa i Birkenes.