Hvem fortjener en kulturpris?

STOLTE VINNERE: Sangtalentet Kristine Jaabæk og ildsjelen Kåre Belland viser stolte fram priser og diplomer etter å ha mottatt henholdsvis Ungbirken og Kulturprisen under kulturfesten på Engesland 1. desember i fjor. Kulturblomsten gikk til Birkenes bygdemuseum. Hvem som vinner prisene i år blir klart under Folkefesten på Birkeland 17. mai.

STOLTE VINNERE: Sangtalentet Kristine Jaabæk og ildsjelen Kåre Belland viser stolte fram priser og diplomer etter å ha mottatt henholdsvis Ungbirken og Kulturprisen under kulturfesten på Engesland 1. desember i fjor. Kulturblomsten gikk til Birkenes bygdemuseum. Hvem som vinner prisene i år blir klart under Folkefesten på Birkeland 17. mai.

STOLTE VINNERE: Sangtalentet Kristine Jaabæk og ildsjelen Kåre Belland viser stolte fram priser og diplomer etter å ha mottatt henholdsvis Ungbirken og Kulturprisen under kulturfesten på Engesland 1. desember i fjor. Kulturblomsten gikk til Birkenes bygdemuseum. Hvem som vinner prisene i år blir klart under Folkefesten på Birkeland 17. mai.

KULTUR. Med unntak av 1986 har Birkenes kommune delt ut en kulturpris hvert år siden 1980. Det deles også ut en kulturblomst og en ungdomspris, Ungbirken. Selve Kulturprisen tildeles personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes. Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 20 år som fremmer kulturlivet på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad. Og Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement utover det vanlige.
Det er tjenesteutvalget som bestemmer hvem som skal få prisene etter innstilling fra kulturkontoret. Kulturkontoret kan også foreslå kandidater, men de fleste forslagene kommer fra bygdas egne folk. I år skal prisene deles ut under Folkefesten i Birkeneshallen 17. mai, og kulturkontoret ber nå bygdefolket komme med forslag til kandidater til de tre prisene. Forslag med begrunnelse kan sendes på mail til postmottak@birkenes.kommune.no eller via post til Birkenes kommune, kulturkontoret, Pb 195, 4760 Birkeland.
Tidligere kulturprisvinnere: Åsmund Knutson (1980), Knut K. Rislaa (1981), Hans ”Hasse” Herefoss (1982), Sigurd Belland (1983), Birkenes Sparebank (1984), Marie Vehusheia (1985), Jan ”Leo” Kvernmo (1987), Kåre Birkeland (1988), Gudrun Aas (1989), Yngvar Røstad (1990), Inga Halvorsen (1991), Martin J. Birkeland (1992), Olga Nystøl (1993), Reidar Haugen (1994), Hans Arne Topland (1995), Arne Johan Mosfjeld (1996), Paul Setane (1997), Geir Knutson (1998), Andreas Holm (1999), Alf Flaa (2000), Jens Vellene (2001), Anne Svendsen (2002), Kristen Rosåsen (2003), Trygve Løland (2004), Anna Lauvrak (2005), Tormod og Per Gunnar Knutson (2006), Kjell Eirik Stoveland (2007), Gunn Margit Andreassen og Gunnar Høygilt (2008), Signe Fidje (2009), Sigmund Hauge (2010), Arne Løland (2011), Ole Aasen (2012), Nils Kåre Belland (2013).