Hjorten skal skygges

HJORTEPROSJEKT: Går det som rådgiver Hans Fløystad i Aust-Agder Fylkeskommune håper, vil omkring 40 av denne sorten bli utstyrt med GPS-sendere. (Foto: Heinz Seehagel/Wikimedia)

HJORTEPROSJEKT: Går det som rådgiver Hans Fløystad i Aust-Agder Fylkeskommune håper, vil omkring  40 av denne sorten bli utstyrt med GPS-sendere. (Foto: Heinz Seehagel/Wikimedia)

HJORTEPROSJEKT: Går det som rådgiver Hans Fløystad i Aust-Agder Fylkeskommune håper, vil omkring 40 av denne sorten bli utstyrt med GPS-sendere. (FOto: Heinz Seehagel/Wikimedia)

VILTFORVALTNING. Aust Agder Fylkeskommune ønsker å få bedre oversikt over hjortens liv og levnet i Agder og Telemark. Nå inviteres kommunene med på et spleiselag for å finansiere et 5-årig merkeprosjekt.

Hvor store og hvilke områder hjortens bruker, andelen dyr som trekker, trekktidspunkt- og avstand, trekkveier, vinter- og sommerbeiter og demografiske data er blant forholdene som skal granskes. I tillegg håper man prosjektet vil skape økt engasjement om hjort og hjorteforvaltning, og insprirere rettighetshavere til økt samhandling.
Det Ås-baserte selskapet Bioforsk vil stå for den faglige gjennomføringen av prosjektet, og det tas sikte på å samle inn data fra inntil 40 hjort som GPS-merkes fra vinterforingsplasser. Den totale kostnaden er anslått til 2,1 millioner kroner.
Rådgiver Hans Fløystad informerer om at den den økonomiske andelen per kommune vil avhenge av hvor mange som velger å delta i prosjektet.
– Med tanke på at kunnskapen fra prosjektet vil komme alle kommunene til gode, så håper vi at flest mulig vil bidra i spleiselaget. Avhengig av hvor mange kommuner som deltar, så vil det trolig bli snakk om en kostnad på mellom 4.000-8.500 kroner per år per kommune i 5 år, heter det i brevet.
Fylkeskommunene vil på sin side dekke til sammen 200.000 kroner per år, og håper på bidrag også fra andre parter som for eksempel skogeierlag, viltlag og større grunneiere.