Krever natursteinsmur

Planutvalget Krever natursteinsmurPOLITIKK. Flertallet i Planutvalget krever at muren Bård Dahlmo-Lerbæk og Irakli Mitrushi vil oppføre mellom eiendommene sine i Limoen-feltet i Natveitåsen må bygges i naturstein, slik som reguleringsplanen krever. De to naboene fikk avslag på søknaden om å få bygge en 27 meter lang og 1,4 meter høy mur i betongstablestein. Det var klagen på dette avslaget Planutvalget fikk på bordet sist onsdag. Her ga naboene uttrykk for at en betongmur av den omsøkte typen ”vil ha et renere og mykere uttrykk enn en røff og grov natursteinsmur og dermed passe bedre i et i et intimt gårdsrom”, og at muren knapt vil bli synlig fra veien, da den blir liggende bak den ene boligen. De hevdet dessuten at det er oppført flere støttemurer i betong i samme område, og krevde at disse blir erstattet av natursteinsmurer dersom deres søknad ble avslått.
I saksutredingen viste administrasjonen til et det kun var gitt en dispensasjon til én betongmur i Natveitåsen, og da av sikkerhetsmessige grunner for å hindre utrasing av fjell. At det er oppført flere murer i strid med bestemmelsene er ingen dispensasjonsgrunn, understreket saksbehandleren, som fikk medhold av syv av de ni planutvalgsmedlemmene. I vedtaket heter det også at ”murer det ikke er gitt dispensasjon til å oppføres i annet enn naturstein fjernes og eventuelt erstattes med jordkledd skråning eller naturstein.”