Har ryddet i systemene

Elevenes Psykososiale miljø: Rektor, personale og skolens råd og utvalg har samarbeidet om dokumentet, som skal legge grunnlaget for at Valstrand skole oppfyller kravene som settes i Opplæringloven.

Elevenes Psykososiale miljø: Rektor, personale og skolens råd og utvalg har samarbeidet om dokumentet, som skal legge grunnlaget for at Valstrand skole oppfyller kravene som settes i Opplæringloven.

SKOLE. Etter tilsyn i 2012 fikk Valstrand skole påpakning fra Fylkesmannen for manglende rutiner og systemer for å ivareta elevenes psykososiale miljø, slik det er hjemlet i Opplæringsloven. Nå er forslaget til nytt system ferdig.
Etter et dypdykk i skolenes forebyggende arbeid knyttet til elevenes psykososiale miljø, ga skolesjefen i vår Valstrand skole en rekke konkrete anbefalinger knyttet til utarbeiding av et nytt, helhetlig system for ungdomsskolen. Fristen ble satt til rett før skoleferien.
Nå foreligger forslaget, i form av et hefte på 32 sider. Rektor, ansatte og alle skolens råd og utvalg har vært involvert i forarbeidet, tillegg til skolerådgiveren i Birkenes kommune, som også har gitt råd og innspill.
Den endelige utgaven skal legges fram for godkjenning i skolens samarbeidsutvalg seinere i høst. Det samme utvalget skal hver høst gå gjennom og revidere beskrivelsen.

Les mer om plikten til å reagere, avvikshåndtering og mer i ukas papiravis.
Lenke til Valstrand skoles hefte finner du her