Vedlikehold av skolene

I oktober 2006 kunne du lese om ”Sørlandets dårligste skolegård” i BirkenesAvisa. Uttalelsen kom fra daværende FAU-leder ved Birkeland skole. Bakgrunnen var den sørgelige blandingen av grusørken og ødelagte lekeapparater som utgjorde tilbudet til barneskoleelevene på Birkeland i friminuttene.

Nå er snart seks år gått og uteområdet på Birkeland skole fortjener ikke lenger det lite flatterende stempelet. De siste årene er skolens utearealer rustet opp med ny klatreløype, nye runser og en flott gapahuk/bålplass, for å nevne noe. Skolen har også fått et flott nybygg, hvis utendørs fasiliteter også har bidratt til å stramme opp uteområdet.

Men det er fortsatt et godt stykke igjen til administrasjon og politikere kan lene seg tilbake i stolene og si seg fornøyde med innen- og utendørsfasilitetene de tilbyr brukerne av kommunens største skole, noe en engasjert pappa har dokumentert med kamera noen dager før starten på det nye skoleåret.

I denne ukas avis forklarer kommunens leder for bygg og eiendom hvorfor bygg og uteområder ved kommunens største skole ser ut som de gjør. Det handler blant annet om stor slitasje på bygg og anlegg og fravær i vaktmesterstyrken, en særdeles uheldig kombinasjon. Det handler også om at man venter på å kunne utføre større rehabiliteringsarbeider i den rette rekkefølgen. Begge er forståelige.

Men dersom en skole mister hele eller deler av vaktmesterressursen for kortere eller lengre perioder, må den erstattes. Og dersom den tilmålte vaktmesterressursen ikke er tilstrekkelig, så må den styrkes. For skoleelever og lærere har like stor rett til et hyggelig fysisk arbeidsmiljø som alle andre. Dessuten er det viktig å lære elevene verdien av å ta vare på omgivelsene. En hel, ren og ryddig skole innbyr ikke til forsøpling og hærverk.

At man ønsker å foreta de nødvendige rehabiliteringsarbeidene i riktig rekkefølge og etter en overordnet plan, må vi ha forståelse for. Det handler ikke bare om økonomi, men også om å få bygg og anlegg riktig dimensjonert i forhold til behovet.

Kommunen, både administrasjon og politikere, skal ha ros for at det endelig er tatt fatt på arbeidet med rehabilitering og opprusting av skolene. Valstrand skole framstår nå i en helt annen og mye hyggeligere drakt enn for få år siden, og Birkeland skole har fått sitt nybygg. Nå står den gamle delen av barneskolen for tur, så er trolig Engesland skole neste på lista. Resultatene av den engasjerte pappaens fotosafari viser at dette arbeidet må ha høyeste prioritet også i tida framover.