Optimisme og pågangsmot preget folkemøtet

Herefoss Bygdeutvikling og Arild TveideHEREFOSSOPTIMISTER: Petter Ross (f.v.), Audun Rosåsen, Arild Tveide (bak), Kristen Rosåsen, Anders Topland, Linda Vehusheia Larsen og Helge Wroldsen har stor tro på at Herefoss vil vokse og utvikle seg i årene som kommer.

Optimisme, framtidstro, fellesskap og en ”ja, vi kan”-holdning. Det var dette som preget mandagskveldens folkemøte på Herefoss.

Herefoss Bygdeutvikling og Arild Tveide

HEREFOSSOPTIMISTER: Petter Ross (f.v.), Audun Rosåsen, Arild Tveide (bak), Kristen Rosåsen, Anders Topland, Linda Vehusheia Larsen og Helge Wroldsen har stor tro på at Herefoss vil vokse og utvikle seg i årene som kommer.

BYGDEUTVIKLING. En fullsatt sal i Herefoss grendehus ble møtt av ”Herefosssaga”, urpremieren på en ny herefossang framført på en meget god måte av Arne Løland, Linda Vehusheia Larsen og Vidar Larsen.
– Vi vil styre utviklinga i vår egen bygd. Det er folk som bor her som skal si hvordan vi vil ha det, sa leder i Herefoss Bygdeutvikling, Kristen K. Rosåsen, og ønsket spesielt velkommen til fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund og ordfører Arild Windsland.

Etter LISA-prosjektet

Ledsaget av en billedserie fortalte LISA-prosjektleder Arild Tveide om hva som er gjort. Han avsluttet med å si:
– Det er nå det begynner!
Ordfører Arild Windsland fortalte i sitt innlegg at han hadde fokus på to ting. Det ene var kommunens økonomi og budsjett. Det andre at han hadde merket seg at LISA-prosjektet har en spesiell kraft i seg.
– Dere er på gang med de riktige tinga, sa han og minnet om Kennedys berømte ord, noe omskrevet: ”Ikke spør hva kommunen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for kommunen.”

Herefosslogo

Fire herefossinger hadde fått i oppdrag å svare på spørsmålet: ”Hva vil LISA-prosjektet bety for Herefoss?”
Audun Rosåsen, som hadde vært skeptisk fordi det ikke var penger til fysiske tiltak, var optimistisk nå.
– Nå ser det bra ut, når det nå kommer penger. Dette vil ta flere år. Bygdeutvikling må foregå heile tida, ikke stoppe opp, sa han.
Linda Vehusheia Larsen presenterte forslag til hvordan ”Hegra” kan brukes i markedsføring av Herefoss.
– Herefoss full av hegrer som kan plasseres over alt, i forskjellige størrelser. Ta godt imot Herefoss’ nye logo! oppfordret hun.
Oddvin Uldal sa det slik:
– Prosjektet har lært oss å tenke på en annen måte. Bare se på planene for Kirkekilen. Nå har vi troa på at vi kan.
Anders Topland, som også ledet møtet på en forbilledlig måte, understreket at bygda måtte holde fast på det den har.
– Barnehage, skole og butikk er avgjørende. Og jeg vil føye til: Et aktivt organisasjonsliv.

Linda Vehusheia Larsen snakker varmt om hegra

HEGRETILHENGER: Linda Vehusheia Larsen tok til orde for å bruke hegra aktivt i markedsføringen av bygda hvis navn har sitt opphav etter den elegante fuglen.

Kongebesøk i 2015?

Petter Ross orienterte om Herefoss kirkes rolle i bygdeutviklinga.
– Vi har arbeidet målrettet med økonomien og vil ha fokus på barne- og ungdomsarbeid og arrangementer. Vi vil utvikle folkekirken. 11.10. 2015 er kirken 150 år. Det er svært lenge siden vi har hatt besøk av Kongen. Dette jubileet bør være en god anledning, mente han.

”Padda” tilbake?

Arne Løland fortalte om båten som nå står på Løland. Han viste også film fra da ”Padda” ble tatt på land og fraktet til Løland. Linda Vehusheia Larsen, Vidar Larsen og Arne Løland fremførte sangen om ”Padda” til stor begeistring.

Paraplyorganisasjonen ”Herefoss Bygdeutvikling”

LISA er historie. Hva nå? spurte Petter Ross.
– Vi kan si ”Vi har hatt det moro – nå er det slutt”. Men vi sier ”Det har ført med seg så mye positivt at vi må gå videre!” Da trenger vi en organisasjon, sa han og redegjorde for arbeidet med interimsstyre. Forsamlingen sluttet seg til at hovedstyret i LISA-prosjektet er interimstyre, og det blir stiftelsesmøte 5. desember.

Pengedryss

– Dette er en kjempegod plass å være, for dere trives, sa fylkesordfører Bjøgulv Sverdrup Lund og mimret fra besøk på Søre Herefoss i barneåra.
– Det er kamp for å overleve som lokalsamfunn. Dere går i én retning. Jeg har ikke sett motkrefter her, sa fylkesordføreren og overrakte en sjekk på 80.000 kroner.
– Det er imponerende å merke optimismen. Det er bredde i aktivitetene. Birkenes sparebank har tro på prosjektet og ønsker å være med, sa styreleder Gunnar Birkeland og overrakte en sjekk på 150.000,-.
– Takk for at dere er med oss på laget, repliserte Kristen K. Rosåsen som tok imot gavene.
– Det er viktig at vi løfter i flokk. Det ligger i lufta her, derfor er det moro, sa han og avslørte at han hadde klar en søknad om pengestøtte som kommunen måtte videresende umiddelbart.

Kristen Rosåsen får sjekk av fylkesordfører Bjørgulv S. Lund

PENGEDRYSS: – Dere går i én retning. Jeg har ikke sett motkrefter her, sa fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (t.h.) før han overrakte en sjekk på 80.000 kroner til leder av Herefoss Bygdeutvikling, Kristen Rosåsen. Styreleder Gunnar Birkeland i Birkenes sparebank var enda rausere, da sjekken fra banken lød på 150.000,-.

Blomsteroverrekkelse

Folkemøtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster, en seanse som ble en flott manifestasjon av det som mange hadde understreket. Fylkesordføreren fikk blomster, men overrakte buketten umiddelbart til Kristen K. Rosåsen. Det fortsatte med at ordføreren overrakte sin bukett til Linda Vehusheia Larsen, rådmannen sin bukett til Arild Tveide og bankstyrelederen sin bukett til Petter Ross. Det ble ettertrykkelig slått fast at det er på Herefoss det har skjedd og skal skje videre.