– Er det dette vi skal møte elevene med?

Vannet graver i skråningen ned mot ballbaneneSTYGT OG SKUMMELT: Under asfalten som brukes av mange av elevene i friminuttene er grunnen gravd ut av vann som burde vært ledet bort i et avløpsnett. På sin vei videre graver vannet store grøfter i skråningen ned mot fotballbanene på nedsiden.
Vannet graver i skråningen ned mot ballbanene

STYGT OG SKUMMELT: Under asfalten som brukes av mange av elevene i friminuttene er grunnen gravd ut av vann som burde vært ledet bort i et avløpsnett. På sin vei videre graver vannet store grøfter i skråningen ned mot fotballbanene på nedsiden.

Jonny Svaland, pappa til en førsteklassing og en syvendeklassing i skoleåret som kommer, er oppgitt over manglende vedlikehold av bygg og uteområde på Birkeland skole.

Jonny Svaland

KLAR TALE: Pappa Jonny Svaland er ikke fornøyd med uteområdene på Birkeland skole.

KOMMUNALT. Forleden gikk han på fotosafari rundt skolebygget. Resultatene var nedslående.
– Det første du ser er markisene som henger og slenger som flagget på seilskuta til Kaptein Sabeltann. Noen er revna, andre virker. På framsida av skolen har vannet gravd ut grunnen under asfalten som henger i løse lufta. Det ser ikke bra ut. Litt bortenfor mangler nedløp for takrenna, så der spruter vannet ut over bordkledningen på bygget og ned på asfalten der elevene går hvert friminutt, forteller Jonny Svaland. På nedsiden av asfaltkanten har vannet gravd ut ei renne i den ugressbevokste skråningen.
– Det er mye skråning med løs stein som kan trille. Det kan være farlig for de minste, påpeker tobarnspappaen.

Les mer i dagens papiravis