Skolemelk

Protester gir melk

En underskriftsaksjon som resulterte i 60 underskrifter fra elevene ved Valstrand ungdomsskole har resultert i at melka er tilbake i kjøleskapet.