– Vi må huske å ta vare på nye som kommer hit

 

STINE RØNNINGSLAND AMUNDSEN

Gift med Tormod, tre voksne barn som har flyttet ut.

 

Når flytta du hit, og hvor i bygda bor du?

Vi flytta hit sommeren 1997 og bor på en gård på Raen.

Hva driver du med her?

Jeg er barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Jeg jobbet i Birkeland barnehage i over 20 år, og etter sammenslåingen med Natveitåsen barnehage er det der jeg nå har min arbeidsplass.

Har du bodd flere steder før du flytta til Birkeland, og hva gjorde du eventuelt der?

Jeg er født på Kongsberg og bodde der til jeg var 8 år. Men jeg regner meg selv for å være fra Stathelle, som er der jeg har bodd lengst, før jeg kom hit.

Hvorfor flytta du hit?

Vi bodde og jobbet i Kristiansand og begynte å tenke på å kjøpe hus. Da kom det en gård til salgs på Raen, og da endte vi her.

Hvordan synes du det har vært å bli kjent med innbyggerne her?

Det er ofte litt vanskelig å bli kjent på nye steder, og det opplevde vi her også, med unntak av noen få personer. Men etter hvert som ungene vokste til, ble vi kjent med flere, og i tillegg begynte vi å gå i Frikirken og der fikk vi enda flere venner.

Er du med i noen lokale foreninger eller aktiviteter?

Jeg har ulike oppgaver i Frikirken. Jeg synger også i koret Konsensus. I tillegg prøver jeg å få med meg noen intervalltreninger med friidrettsgruppa.

Noe du setter spesielt pris på med den nye heimbygda de Birkeland?

Det er det store engasjementet i frivillighet, både innenfor idrett, kultur og menighetene.

Noe du savner eller skulle ønske at var annerledes her?

Ikke så mye jeg ønsker meg annerledes, men vi må jobbe for å fortsatt ha det gode engasjementet som er i bygda, og huske å ta vare på nye som kommer hit, enten det er fra andre steder i Norge eller fra andre land.

Har du annen familie her i området?

Nei.