Tomas kan avdekke varmetap i huset ditt

SATSER PÅ DRONE. Tomas Chmiel satser på termografi-fotografering av bygninger ved hjelp av drone.

Med en høyteknologisk drone utstyrt med et varmesensitivt kamera kan Tomas Chmiel fotografere huset ditt og kartlegge hvor varmetapene er størst, og hvilke energibesparende tiltak som bør prioriteres.

Tomas har mangeårig erfaring fra byggebransjen. Han er opprinnelig fra området rundt Krakow i Polen, og flyttet til Norge i 2004. I 2006 etablerte han firmaet Project ´R. Han har jobbet som industriklatrer og påtatt seg oppdrag i utilgjengelige og til dels farlige steder blant annet på oljeplattformer,

Han setter naturopplevelser høyt, og friluftsmannen som nærmer seg de 60, har nesten 40 års erfaring som redningsmann i fjellet, og har bred erfaring som blant annet padleguide og turplanlegger.

– Jeg flytta hit for naturopplevelsen. For meg måtte det bli New Zealand, Alaska eller Norge. Nå ble det Norge, og med mine interesser er det det beste landet i verden, sier han fornøyd.

Den allsidige mannen har bosatt seg i Otto Nesset Park, og har drevet diverse praktisk «handyman»-arbeid gjennom firmaet Project ´R.

Hvorfor satser du på termofotografering av hus med drone?

– Jeg merker at jeg ikke er 20 år lengre, og vil derfor satse på mindre tunge jobber. Jeg har vært håndverker hele livet, i tillegg er fotografering og flyging med modellfly og droner en stor interesse for meg, slik at jeg får kombinert alle disse interessene, sier han.

(Foto: Privat)

– Ser man på hus bygget før 1990 ser man at det var lite fokus på isolasjon. Strømmen kostet 10 øre pr. kWh, og man tenkte ikke så mye på isolasjon og varmetap. Nå derimot har vi opplevd høye strømpriser, og får dermed økt fokus på energiøkonomiserende tiltak. Når vi da i tillegg vet at det vil komme strengere EU-krav med tanke på husbygging så bør en termofotografering være mer aktuelt enn noen gang, slår han fast.

(Foto: Privat)

Målet skal være at alle nye hus er nullutslippshus med tanke på CO2 innen 2050. Ved en termofotografering av huset ditt ser du med en gang hvor de svake punktene er, og hvor mest energi slippes ut.

Til å treffe de kommende EU-kravene innen byggebransjen, ble det tirsdag denne uka arrangert en åpen dag på Birkenes Byggsenter på Tveide, med fokus på «Energitap i hus»

Det er Tomas som står bak initiativet, og han inviterte med seg representanter både fra Birkenes Byggsenter, Glava Isolasjon og Uldal.

På den åpne dagen presenterte han muligheter for å spare energiforbruk på hus gjennom diverse tiltak som; kartlegging av tilstander med termografi, energirapport, faglige forbedringstiltak fra byggmester og riktig valg av vindu, dører og isolasjonsmaterialer.

– Så langt har jeg termofotografert om lag 15 hus. Det jeg tydelig ser er at de største problemene, og dermed varmetapene, kommer fra vinduer og dører, og i stor grad fra betongblokker i kjellervegg, beskriver han.

Termofotografering er i seg selv ikke den største kostnaden, men du får avdekket feil, og det er tiltakene i ettertid som fort kan koste en del.

– Men det å ikke gjøre noe, koster også mye, presiserer Tomas.

– Med en slik kontroll får man en grei oversikt over prioriteringsrekkefølgen. Hva hjelper mest, og hva bør det først gjøres endringer på, presiserer Tomas som har stor tro på at han skal få nok å gjøre.