Store planer for 100 års jubileet i Birkenes Idrettslag

JUBILEUMSARBEIDERE. Arvid Falander, Trygve Løland, Hilde Røyseland Høygilt, Salve Eieland, Kjetil Aamlid, Gunnar Høygilt og Wenche Flaa Eieland.

I klubbens store festår står planene i stil med 100- åringen. Det blir festligheter og markeringer gjennom hele året. Det store høydepunktet kommer i november, da den store folkefesten skal arrangeres. Da lanseres også den nye jubileumsboka.

Lokalavisene var invitert til å ta del i planene rundt årets jubiléum, og ble informert av ledere i klubben og den oppnevnte bokkomitéen.

Salve Eieland, leder av idrettslaget orienterte først om de største begivenhetene som skal foregå, for å feire og markere bursdagsbarnet.

Rent sportslig har idrettslaget med sykkelgruppa og friidrettsgruppa fått tildelt NM i enkeltgrener dette året. 25. mai skal friidrettsgruppa arrangere Norgesmesterskapet i halvmaraton. Senere på sommeren er det sykkelgruppa som skal i aksjon, da de skal stå i bresjen for Norgesmesterskapet i maraton for terrengsykler.

8. juni blir det stor idrettsgalla, og der er programmet allerede godt fylt opp, blir vi fortalt.

16. november er det klart for den store folkefesten i Birkeneshallen. Der er også planleggingen godt i gang, der det blir over 20 lokale innslag med kjente fjes fra bygda og idrettslaget. Denne kvelden vil også den nye jubileumsboka lanseres for publikum. Det blir kjente konferansierer blir vi fortalt, men det skal være en hemmelighet, enn så lenge.

Ellers vil hele året bære preg av at idrettslaget er 100 år, også utenom all annen idrettsaktivitet i 2024.

Kulturleder Wenche Flaa Eieland som også er medlem av bokkomiteen, ønsker hjelp fra publikum.

– Vi ønsker at publikum der ute og rundt i bygda, som sitter på historier og bilder, om å ta kontakt med oss. Vi har allerede samlet en del gode historier fra hundreåringens levetid, også bilder fra hendelser som har skjedd. Men her ønsker vi alle nye tips velkomne.

Tidligere hovedleder av idrettslaget Gunnar Høygilt orienterte også litt om historiske milepæler. Blant annet om tre ganger der det har vært aktuelt at kommunen har tatt over idrettsanlegget, og det økonomiske i bygdas idrettslag.

– Første gang dette var aktuelt var allerede i 1934, da det var tøffe tider økonomisk for idrettslaget. Så var det igjen en diskusjon da man arrangerte NM på ski i 1963. Også da overlevde Birkenes som egenstyrt klubb.

– Siste gang dette var en diskusjon var i 1998/99. Det var tøffe økonomiske tider, og det var vanskelig å få noen til å lede idrettslaget. Selv ble jeg spurt om å være med i styret den gang, men sa ja kun om jeg ble valgt som leder. Men jeg presiserte at jeg på ingen måte ønsket kommunen inn i klubben som eiere. Da ville jeg ikke stå som leder, fortalte Høygilt.

Og slik har jubilanten overlevd tre ganger, og lykkes så til de grader.

Med svært dyktige folk og ledere, ufattelige mange dugnadshender og rutinerte prosjektledere har klubben bygd opp et idrettsanlegg som ikke står tilbake for noen på Sørlandet. Klubben drives svært godt, med et variert tilbud til barn, unge og voksne.

Dette speiles i leder Salve Eielands sine ord om utviklingen.

– Vi har de seneste årene fått på plass en ny hall, en flott friidrettsbane, ny kiosk, samt at vi har byttet til nytt kunstgress. Dette ville aldri vært mulig om de ulike gruppene ikke jobbet godt i lag og i samarbeid på tvers i klubben. Dette er det samarbeid og dugnad skaper, nemlig samhold!

Det ble også opplyst om at det de siste 50 årene har vært brukt mye penger på anlegg i idrettslaget. Det er hentet inn over 50 millioner kroner til dette av klubben. Legg til 11 millioner som er jobbet inn på dugnad, der sponsorer også har bidratt i utvikling av klubbens infrastruktur. 16 millioner har klubben fått i tippemidler til samme formål.

Birkenes kommune har bidratt med 5,5 millioner på disse 50 årene, til dette. Det forteller litt om idrettslagets selvstyre og egen drift i alle disse årene. Med bakgrunn i alt på anleggssiden har jubilanten virkelig gitt kommunen et løft, i det med å gi gode tilbud til innbyggerne våre.

Økonomisk fikk Birkenes Sparebank mye ros på møtet for sine bidrag, deriblant for sitt fond i regi av idrettslaget.

Boka om jubilanten begynner også å ta form. Den skal etter planen være ferdig i august, kunne komiteen informere om. Omslaget på boka er på et diskusjonsnivå, men er enda ikke bestemt. Det blir en ordentlig bok med tykt bokomslag, og størrelsen blir ikke fullt i A-4 form, men svært nær, blir vi fortalt.

Disse sitter i bokkomiteen: Gunnar Høygilt, Hilde Høygilt, Trygve Løland, Torfinn Løland, Arvid Falander og kulturleder Wenche Flaa Eieland.

I tillegg møtte lederen av idrettslaget Salve Eieland og leder av fotballgruppa Kjetil Aamlid, i orienteringen til pressen.