Riksnyhet: Da fylkesføreren i NS omkom på «holkeføre» i Birkenes

For 80 år siden, seint lørdag kveld 27. februar i 1944, skjedde det ei dødsulykke i Birkenes. Det var «holkeføre», og en bil sklei av veien. Saken ble dekka i en rekke aviser landet rundt. Og grunnen til det, var at den omkomne var fylkesfører i Nasjonal Samling (NS), Edvard Andersen.

Hovedstadsavisa Nationen refererte at bilen, som ble kjørt av partiets propagandasekretær Knut Knudsen, ble slengt mot en stabbestein.

– Sjåføren fikk imidlertid rettet bilen opp igjen, men like etter gled bilen på nytt, og denne gang rutsjet den utfor en 5-6 meter høy bakkeskråning. Sjåføren krabbet seg fram og slapp med et skrammer.

Bilen skal ha velta rundt på taket, og fylkesføreren ble liggende delvis under vraket. Grimstad Adressetidende beretta at sjåfør Knutsen fikk varsla lege.

– Han merket straks at fylkesføreren var uten bevissthet, og etter å ha lagt ham bedre til rette løp han straks for å få fatt i en læge. Dr. Borge i Lillesand ble budsendt, men da han kom til stedet, kunne han bare konstatere at døden allerede var inntrådt.

Ifølge Folkebladet For Sogn Og Fjordane var fylkesføreren på vei heim fra Grimstad til Kristiansand da ulykka skjedde.

– Fredag kveld hadde fylkesføreren i Kristiansand holdt et foredrag, som var rettet spesielt til de offentlige funksjonærer for å innvie dem i den situasjonen som vårt land og Europa no befinner seg i. Grimstad var hans neste foredragssted, og lørdag kveld var han på veg heim da ulykken inntraff.

Moss Avis var en av avisene som hyllet fylkesføreren etter hans død.

– Over hele Agder hersker det stor sorg som følge av fylkesførerens bortgang. I det ene år han hadde fått anledning til å virke her, var han blitt særlig avholdt så vel av kampfeller som av folk som ikke tilhører vår bevegelse.

Fylkesfører Edvard Andersen var født i Egersund i 1902. Etter 1. verdenskrig utdanna han seg til ingeniør i Tyskland. Etter noen år med jobber i utlandet, flytta han til Bergen i 1933. Året etter ble han medlem i NS. Han hadde en rekke tillitsverv og stillinger i partiet. I 1937 ble han fylkesfører i Bergen og Hordaland.

Ifølge Grimstad Adressetidende fikk han permisjon fra denne stillinga.

– Fylkesfører Andersen ble permittert fra sin stilling for å gå inn ved fronten i kampen mot bolsjevismen og tjenestegjorde i Den Norske Legion fra juni 1941 til februar 1943.

To måneder seinere ble han så fylkesfører for Agder Fylkesorganisasjon av NS.

I Harstad Tidende kan man lese at allerede mandagen etter dødsulykka, så holdt Vidkun Quislings profilerte kulturminister og NS sin generalsekretær, Rolf J. Fuglesang, en kringkasta minnetale over fylkesfører Andersen.

– Ministeren tolket i varme ord fylkesførerens innsats for folk og fedreland.

– Edvard Andersen, vår kamerat og kampfelle, vil leve i minnet hos oss. Den kraft og den offervilje han var besjelet av, vil strømme over også i oss og vil styrke oss i den harde kampens tid som ligger foran oss, sa minister Fuglesang bl.a.

Som fylkesfører var Edvard Andersen personlig utnevnt av ministerpresident Quisling.

Ingen aviser skriver noe om hvor i Birkenes denne dødsulykka skjedde.