Omsetning av eiendommer i Birkenes – januar

SOLGT. Fire av leilighetene i Smedens Kjerr 53 er solgt.

Smedens Kjerr 53 D (Gnr 88, bnr 678, seksjon 4) er solgt for kr 2.350.000 fra Skaftåsen 87 as til Ingrid Nyhaven (31.01.2024)

Smedens Kjerr 53 B (Gnr 88, bnr 678, seksjon 6) er solgt for kr 2.350.000 fra Skaftåsen 87 as til Oddny Furholt (31.01.2024)

Smedens Kjerr 53 C (Gnr 88, bnr 678, seksjon 5) er solgt for kr 2.250.000 fra Skaftåsen 87 as til Janne Baugerød-Andersen (31.01.2024)

Smedens Kjerr 53 A (Gnr 88, bnr 678, seksjon 1) er solgt for kr 2.290.000 fra Skaftåsen 87 as til Sara Linné Andersen og Vebjørn Dretvik (31.01.2024)

Svalandsveien 110 (Gnr 24, bnr 1) er overdradd for kr 5.157.457 fra Tor Kjetil Svaland til Julianne Jansen Svaland (09.01.2024). Overdragelsen omfatter også Svalandsveien 122 (Gnr 24, bnr 4)

Skrerosveien 158 (Gnr 157, bnr 23) er overdradd fra Karl Håkon Svendsen til Inger Marie Svendsen (11.01.2024)

Skrerosveien 158 (Gnr 157, bnr 23) er overdradd fra Inger Marie Svendsen til Siren Beathe Blix Acar og Merethe Svendsen (11.01.2024)

Mjølemonen 29 (Gnr 1, bnr 81) er solgt for kr 2.850.000 fra Yvonne Roreger til Agata Magdalena Futyma og Maciej Futyma (15.01.2024)

Flakk 158 (Gnr 38, bnr 21) er overdradd fra Jan Flak Jakobsen til Svein Egil Flakk Jacobsen (15.01.2024)

SOLGT. Modalen på Birkelandsveien er solgt.

Birkelandsveien 780 (Gnr 86, bnr 10) er solgt for kr 1.925.000 fra Ingunn Jennings til Siri Arnkværn Rislå (16.01.2024)

Gnr 32, bnr 42 er overdradd fra Inger Lise Mollestad til Alf Petter Mollestad (16.01.2024)

Lintjønnveien 22 (Gnr 1, bnr 78) er solgt for kr 3.830.000 fra Paul Edgar og Victoria Edgar til Peter René Supersaxo og Le Quyen Vu (18.01.2024)

Lintjønnveien 19 (Gnr 1, bnr 73, seksjon 1) er overdradd fra Anne May Mollestad til Gunn Beate Mollestad Byberg, May Linda Mollestad Johansen, Camilla Mollestad og Conny Iren Mollestad Pedersen (23.01.2024)

Lintjønnveien 19 (Gnr 1, bnr 73, seksjon 1) er solgt for kr 2.190.000 fra Gunn Beate Mollestad Byberg, May Linda Mollestad Johansen, Camilla Mollestad og Conny Iren Mollestad Pedersen til Jeanett Topland Vereide (23.01.2024)

Ospekollen 24 (Gnr 87, bnr 216) er solgt for kr 3.400.000 fra Oskar Mathias Øien til Eirik Berntsen (24.01.2024)

Vestbygdveien 87 (Gnr 167, bnr 2, fnr 6) er solgt for kr 870.000 fra Thor Arvid Hansen til Aida Metbala og Alban Metbala (31.01.2024)

Gnr 76, bnr 1 i Birkenes kommune er overdradd for kr 4.365.000 fra Anders Grimenes og Elisabeth Ording til Jens Åne Grimenes (08.01.2024). Overdragelsen omfatter også Gnr 76, bnr 5 i Birkenes kommune. Overdragelsen omfatter også Gnr 76, bnr 8 i Birkenes kommune. Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 6 i Birkenes kommune. Overdragelsen omfatter også Grimenesveien 81 (Gnr 29, bnr 3) i Lillesand kommune. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 30, bnr 34 i Lillesand kommune.

 

Levert av Ambita as