Omsetning av eiendommer i Birkenes i mai

Rørhomvegen 43 (Gnr 88, bnr 301) er solgt for kr 2.020.000 fra Bjarne Bjorvatn og Eva Gunilla Bjorvatn til Torbjørn Gjertsen (06.05.2024).

Herefossveien 2838 (Gnr 124, bnr 14) er solgt for kr 1.450.000 fra Elisabeth Ravn og Richart Ravn til Markus Jerstad (02.05.2024).

Kleppeveien 431 (Gnr 26, bnr 16) er solgt for kr 7.500.000 fra Øyvind Dale til Grete Ekse Hansen og Svein Hansen (03.05.2024).

Lundeveien 526 (Gnr 175, bnr 1, fnr 4) er overdradd fra Stein Magne Knutson til Stine Margrethe Herseth Knutson (07.05.2024).

Flatelandsveien 401 (Gnr 132, bnr 25) er solgt for kr 700.000 fra Tore Mac Donald Barstad til Kenneth Storevik (08.05.2024).

Herefossveien 2350 (Gnr 92, bnr 7, fnr 6) er overdradd fra Asbjørn Gauslaa til Tordis Gauslaa (10.05.2024).

Bjellandsveien 231 (Gnr 121, bnr 1) er overdradd for kr 3.154.453 fra Åse Marie Bjelland til Nils Olav Bjelland (10.05.2024).

Andel av Gnr 103, bnr 7 er solgt for kr 124.000 fra Nils Olav Eikenes og Per Helge Eikenes til Rolf Aadne Eikenes (16.05.2024).

Rennehaven 26 (Gnr 87, bnr 4) er overdradd fra Gerda Kornbrekke til Marianne Kornbrekke Olsen (22.05.2024).

Nordåsvegen 50 B (Gnr 88, bnr 592) er solgt for kr 2.100.000 fra Frida Høigilt Steinsland til Amira Al-Abdi og Resul Polat (24.05.2024).

Berse Terrasse 11 (Gnr 88, bnr 359) er overdradd fra Magne Hørte til Åsa Hørte (24.05.2024).

Berse Terrasse 11 (Gnr 88, bnr 359) er overdradd fra Åsa Hørte til Kristen Hørte, Kåre Hørte og Torfinn Hørte (24.05.2024).

Berse Terrasse 11 (Gnr 88, bnr 359) er solgt for kr 2.550.000 fra Kristen Hørte, Kåre Hørte og Torfinn Hørte til Simon Hørte (24.05.2024).

Vatne Hytteområde 39 (Gnr 141, bnr 4, fnr 1) er solgt for kr 525.000 fra Ivar Bjerge Hansen til Terje Røysland (27.05.2024).

Gåsehagen 23 (Gnr 92, bnr 161, seksjon 5) er overdradd for kr 200.000 fra Helge Wroldsen til Birger Wroldsen (29.05.2024).

Rørhomvegen 18 (Gnr 88, bnr 824) er solgt for kr 2.200.000 fra Giovanni Geir Silva Montanares til Catherine Alexandra Montanares Wang (30.05.2024).

Vegusdalveien 1398 (Gnr 168, bnr 16) er solgt for kr 975.000 fra Aud Jenny Olsen til Renate Rørvik (30.05.2024).

 

Levert av Ambita as