Omsetning av eiendommer i Birkenes i februar

Birkelandsveien 1285 (Gnr 88, bnr 872, seksjon 1) er solgt for kr 2.750.000 fra Anette Hangeland til Finn Stoveland og Wenche Stoveland (15.02.2024).

Natveitåsen 125 (Gnr 87, bnr 257) er solgt for kr 480.000 fra Birkenes kommune til Hanne Imenes Flaa og Lars Martin Flaa (01.02.2024).

Spelefjellveien 32 (Gnr 88, bnr 662, seksjon 7) er solgt for kr 1.725.000 fra Kristy Lynn Larsen til Joar Salvesen og Sarah Janine Skattem (06.02.2024).

Håbbeslandsveien 275 (Gnr 78, bnr 7) er overdradd for kr 1.450.000 fra Thomas Vik til Kenneth Bjorvatn (28.02.2024).

Smedens Kjerr 6 (Gnr 88, bnr 189, seksjon 3) er solgt for kr 1.500.000 fra Malene Kylland til Ove Magnar Sandåker (06.02.2024).

Gnr 91, bnr 124 er solgt for kr 300.000 fra Jordbruna Lagerbygg as, Jansen Svaland Eiendom as, One Paint Of Lager Please as, John Magne Røynås, Vifa Eiendom as, Atle Ernesto Flaa, Project Lager as, Inge Solvang, Ernst Kristian Sundtjønn og Tveide Lager as til Guttorm Nyhaven (08.02.2024).

Andel av Birkelandsveien 2037 (Gnr 4, bnr 27) er overdradd fra Finn Bjørn Lorentzen til Anne Bente Falkum-Lorentzen (08.02.2024).

Limoen 21 (Gnr 87, bnr 248) er solgt for kr 4.550.000 fra Hans Peder Kjelsaas og Åse-Mari Kjelsaas til Petter Amundsen og Stine Kallstøl (01.02.2024).

Andel av Gnr 91, bnr 123 er solgt for kr 2.100.000 til Allsidig Service as og Kbr Eiendom as (09.02.2024)

Tveide Næringspark 15 (Gnr 91, bnr 115, seksjon 2) er solgt for kr 800.721 fra Birkenes kommune til Byggmester Aabel as (14.02.2024).

Lintjønnveien 28 (Gnr 1, bnr 80, seksjon 1) er solgt for kr 2.450.000 fra Linn Irene Aanensen Aarli til Øivind Andre Thomassen (15.02.2024).

Natveitåsen 138 (Gnr 87, bnr 267) er solgt for kr 350.000 fra Birkenes kommune til Tommy Mosfjell (15.02.2024).

Kleppeveien 98 (Gnr 27, bnr 18) er overdradd fra Erling Hurvenes til Kristin Hurvenes Hansen og Torunn Hurvenes (19.02.2024).

 

Levert av Ambita as