Kristin jobber med livsglede for både mennesker og dyr

På Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård vest for Lillesand møter vi Kristin Tveite, hvor hun er medeier. 42-åringen fra Tveide har her bygd opp sin egen arbeidsplass gjennom flere år.

Helt siden hun var lita jente har hest vært den store lidenskapen. I nær 15 år har hun sammen med Agnethe Rislå, Tore Rislå og Silje Fossli drevet Kjerlingland, og gjort interesse og hobby til levebrød.

Det er en sur østavind som møter oss denne vårdagen på den store aktivitetsgården med rundt 10 ansatte.

Kald trekk blir fort til varme når vi møter en hyggelig og smilende Kristin i døra inn til den store låven oppe i 2. etasje. Uthuset er nå bygd om til hyggelige møte- og festlokaler og kjøkken. I «kjelleretasjen» er stallen til de ulike firbeinte på gården.

Raskt merker vi den gode energien Kristin utstråler.

Hun er firebarns mor til barna Marius, Vilje, Laura og yngstejenta Stella. Sammen med samboer Ruben Myreng bor de på Tveide. Hun har for lengst satt nytt bo, rett ved siden av der broren Magnus nå driver familiegården hun vokste opp på.

Etter å ha vekslet noen ord, så drar vi ut for å hente en av hennes firbeinte, som står i en innhegning like bortenfor. Det er en Dansk Oldenburger, og er med henne på jobb for anledningen. Høyreist og stolt er denne 17-åringen som møter oss. Tio af Stensbjerg heter hesten, som straks kjenner igjen sin eier når Kristin går inn i innhegningen.

– Tio af Stensbjerg har jeg hatt i tre år og er en veldig trivelig venn å ha, kan Kristin fortelle oss. Denne gutten er en av flere firbeinte jeg har hatt oppgjennom årene.

– Hesteinteressen min fikk jeg nok i 6-7 årsalderen, og det var mye takket være min morfar Ivar Ellingsen. Han jobbet mye med hest, og kjørte frem utallige kubikk med tømmer fra skauen. Vi snakket mye hest sammen, og det vekket tidlig noe i meg.

– Da jeg var rundt ti år gammel var jeg med morfar og kjøpte min første hest. Da dro vi til Engesland og hentet «Lasse». Det var en fjording, og en hest som skulle sette fart i hesteinteressen.

– Når jeg ble 15 år gammel, så kjøpte jeg enda en hest. Det var en kaldblodstraver som jeg hentet hos familien Flateland Flaa, og som het Espe Balder.

Vi er kommet inn i stallen der Tio af Stensbjerg får godt stell av sin matmor, mens hun ivrig forteller om de firbeinte hun har hatt i eie oppigjennom livet.

«Ekvipasjen» med Kristin og en halsende journalist bak, forflytter seg så opp i 2.etasje, til byggets koselige kjøkken, for en kaffekopp. Hun er ikke vond å be når vi ber henne om å fortelle litt om tiden fra ung til voksen.

– Jeg startet opp på Møglestu der jeg gikk i to år på formgivning, etter ungdomskolen. Deretter flyttet jeg til Forus ved Stavanger, der jeg tok Interiør, på tredje året av min videregående utdannelse. Etter at jeg hadde utdannet meg til interiørkonsulent, flyttet jeg tilbake til Birkeland og jobbet fem år på «Glassfiberen».

– Deretter jobbet jeg en stund på Hôôks Hesteutstyr i Lillesand. Der traff jeg Agnethe, som kommer her fra gården, og som jeg hadde travhest sammen med en stund. Det var da idéen om Kjerlingland begynte å formes oss imellom, og hva vi ønsket å drive med her. I 2009 startet vi opp det vi har lagt grunnlaget for her i dag.

– Underveis på denne tiden tok jeg også etterutdanning i psykisk helse. Jeg jobber også i dag på Blåbæråsen bofelleskap i Lillesand, der psykisk helse og rus var en viktig del av hverdagen på jobb. Der har jeg arbeidet i over ti år.

Nå er vi kommet til en del av det essensielle på Kjerlingland, og det som er en del av Kristins viktige hverdag på jobb. På bakgrunn av hennes referanser i jobb og kjærlighet for hester og dyr, brukes dette nå i rehabilitering og habilitering av de menneskene som bruker Kjerlingland Gård.

– Hos oss her nå er det barn fra åtte til ti år, og oppover i alle aldre. Her er ingen aldersgrense. Noen er her hele dagen, andre deler av dagen og på kveldstid. Vi har veldig mange aktiviteter som tilpasses den enkelte.

Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård AS er også godkjent som en «Inn på tunet» gård. Det vil si at den har tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruket.

Disse tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel, for de som bruker stedet. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet, som det er hos Kristin og gjengen på Kjerlingland.

I tillegg er den brukervennlige gården arena for opplæring, omsorg og arbeidstrening, i samarbeid med Lillesand og nærliggende kommuner.

– Vi må ha flere ben å stå på for å få dette til å gå rundt. Vi jobber godt og bredt vi fire ansatte som er her på dagtid, i 80–100 prosents stillinger. I tillegg har vi flinke medarbeidere på kveldstid, som blant annet holder ridekurs.

– Vi har ride-elever mellom åtte til femten år, og en voksengruppe. Vi har åtte kurs i uka med seks elever i hver gruppe og fór-ryttere. Første søndag i advent har vi også låve- og bruksmarked her. I tillegg leier vi ut låven til ulike arrangement som dåp, konfirmasjon og bryllup. Vi drifter gårdsbutikken her på tunet, og har diverse kurs.

– Nå skal vi også snart arrangere «Vårslippet» igjen her på gården. Det er et samarbeid med Bjørnar Heldal, og som i år blir 25. mai. Da har vi først «barnas vårslipp» på dagen, med ulike opplegg for de yngste. På kvelden er det konsert med lokale «Susie & the Spuds» og artisten Tønes, forteller Kristin oss.

Avslutningsvis så skal vi slutte der vi startet med den 17-årige dansken Tio af Stensbjerg. Den flotte hesten gjøres klar for ridning til ære for BA. Man ser forventingene i øynene til Tio, da Kristin rigger til bisselet på kyndig måte, og salen legges på hesteryggen.

Så rir hun rundt på gårdstunet sammen med Tio på elegant vis, til ære for fotografen. Det er liten tvil om at både to- og firbeinte trives på Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård.