Frivilligsentralen 5 år

 

Birkenes Frivilligsentral ble åpnet 28. mai 2019


Den ble startet med en stilling i 40 prosent. Fra mai 2022 ble det en stilling til i 40prosent, som etter hvert ble økt til 60 prosent, så nå har Frivilligsentralen/BUA en 100 prosent stilling totalt.
Som statistikken under viser har aktiviteten økt gradvis gjennom disse årene. med unntak av 2021 og 2022, der massevaksinasjonen slo positivt ut i frivilligtimer i 2021, selv om det var koronarestriksjoner på andre aktiviteter og som også hemmet noe aktivitet i 2022.

Pr. d.d. har vi rundt 75 personer registrert som frivillige. Noen er i jevnlig aktivitet, andre har sporadiske oppdrag, og atter andre er for tiden ikke engasjert i noe.

Om noen tenker de kan engasjere seg i en aktivitet i Frivilligsentralen, er det bare å stikke innom kontoret, eller kontakte oss på telefon 91364595.

 

Lyttevenner

Årets lyttevenner (med unntak av Karl Johan Tveiten) var samlet til et evalueringsmøte, og gjort litt stas på sist tirsdag på Frivilligsentralen. Flere av de har vært lyttevenner i mange år, noen er ganske nye i tjenesten.  Å være lyttevenn er å bruke et par timer i uka på skolen, og møte en og en elev på 3. trinn og la eleven lese et stykke, og kunne hjelpe med å forklare vanskelige ord/begrep.

Tilbakemelding fra lyttevennene om det å være frivillig, er at det å gi av sin tid er meningsfullt, og en får så mye igjen av samværet med barna. Fint med en-en-møte. Det blir et tillitsforhold mellom barna og den voksne, og de opplever at mange har blitt flinkere til å lese. For mange er det også tryggere å lese bare for en, enn for hele klassa. En mor hadde fortalt at hun hadde spurt sitt barn hvordan barnet hadde blitt så god til å lese? «Det er fordi jeg er ute og leser hos dama det», var svaret.

Lyttevennene sier det har vært et fint opplegg på skolen i år, de har blitt sett og satt pris på av lærerne, og fått mange gode tilbakemeldinger. De er også fornøyd med god oppfølging/info fra Frivilligsentralen. Det kommer av at Aase Mari, som er ass. rektor, og har oppfølgingen av lærerne på 3.trinn (bl.a.) har god kommunikasjon med Anne-Karin på Frivilligsentralen.
Alle lyttevennene vil gjerne fortsette til høsten også, men ville være glad for om flere hadde lyst til å bli lyttevenn, så en f.eks kunne ha flere å spille på, hvis en av lyttevennene ikke kan møte en dag. For som frivillig har en større muligheter til å ta seg fri, enn når en er ansatt.

 

Onsdagstreffet

Uttalelse fra ledergruppen v/ Sven Erik Forfang: Det er trivelig og meningsfullt å være med på onsdagstreffene på aktivitetssenteret som frivillig programvert. For det første er vi en festlig gjeng som stiller opp. Vi er passe forskjellige, slik at det er moro og utfordrende å jobbe sammen. Noen liker sang og musikk, andre dikt og fortellinger, andre igjen historie og tradisjonskunnskap, mens andre igjen er opptatt av samfunnsliv eller av friluftsliv og natur. For det andre gjør forskjelligheten at vi får til et variert program som kan favne mange. For det tredje blir det ikke så arbeidskrevende når vi er flere og når vi har en dyktig daglig leder i Frivillighetssentralen som tar papirarbeidet og styrer økonomien. Det frigjør ressurser blant oss frivillige og bidrar til at flere frivillige stiller opp.

 

Saniteten på Onsdagstreffet

Birkenes Sanitetsforening, samt LHL og Seniorturgruppa har på skift ansvar for å steke vafler og koke kaffe, servere og rydde i forbindelse med onsdagstreffene. Denne dagen var det Saniteten som hadde ansvaret. Damene der syns det er en trivelig og sosial jobb, det er ikke så mange ganger, og ikke vanskelig å få noen til å stille de gangene de har ansvar.

 

Anne-Karin Haugstulen Tveide

Birkenes Frivilligsentral

_____________

Brukerskapt

 

Les mer om Frivilligsentralen i e-avisa og ukas papiravis.