– Det er modig å gi ut en bok med så personlige tekster

 

Astrid Frøysnes Flaa

TEKSTER

2024

 

Jeg har fått lese gjennom Astrid Frøysnes Flaa sin nyutgitte bok «Tekster». Her er hovedsakelig dikt, men også andre tekster som essays og små fortellinger. Astrid tar for seg ulike tema i boka, som døden, selvmord, utenforskap og angst. Kjærlighet til både mennesker, dyr og natur er også tema som går igjen. Det er mye Astrid skriver om som kan være gjenkjennbart for både ungdom og voksne. Noen av testene er dedikert til familiemedlemmer, som det rørende diktet «Pappajente» og det mindre hyllende «Nettidioti» hvor hun henvender seg til mor. Hele boka er rikt illustrert med fotografier fra Rislåvollen gård og henger fint sammen med tekstene.

Noen av tekstene er i en naivistisk og barnlig stil. Som diktene til kaninen som døde og hesten Chica. Andre er mer preget av dybde og innehar flere lag med meninger og symbolikk som krever en porsjon refleksjon og tolkning. Det at tekstene er skrevet i et løp fra ung jente til voksen, er noe som kommer tydelig frem. Det hadde vært interessant og fått tekstene datert for å se utvikling i skrivestil og modenhet.

Det er modig å gi ut en bok med så personlige tekster som Astrid har gjort her. Hun blottstiller tanker, følelser og meninger om både alvorlige og mindre alvorlige tema. Det er tydelig at skriving er noe hun brenner for, noe som blant annet kommer fram i diktet «Min kjære blyant».

Det har vært en fornøyelse å lese boka hennes!

 

Omtale

Maria Røstad

Biblioteksjef