168 ble vaksinert sist uke – nå er det 67-åringenes tur

VAKSINASJONSKOORDINATOR. Monica Flaa Birkeland.

Vaksineringen begrenses av tilgangen på vaksiner, og det går senere enn man kunne ønske. Et lyspunkt er det likevel at de satte ny vaksinasjonsrekord sist uke med 168 vaksinasjoner.

– Det vil en stund være begrenset tilgang på vaksine, og det er derfor vanskelig å anslå fremdriften på vaksineringen, sier vaksinasjonskoordinator i Birkenes Monica Flaa Birkeland.

Nå er det kun vaksine fra Pfizer som blir brukt her i kommunen, og hvor fort vaksineringen går er avhengig av leveringskapasiteten deres.

– Vi vet stort sett bare tilgangen på vaksine i en til en og en halv uke frem i tid. Frem til og med uke 15 er det 784 personer som har påbegynt sin vaksinering. Ifølge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet kan man nå vente seks uker fra første dose til man får sin andre dose (dette gjelder Pfizer). Det er nå 250 som har fått sin andre dose, og dermed er ferdigvaksinert, forteller vaksinasjonskoordinatoren.

– Et lyspunkt er at vi sist uke satt rekord da 168 personer ble vaksinert på torsdagen. Vi har kapasitet til flere vaksineringer på idrettshuset, men det er altså tilgangen som er begrensningen. Det fungerer veldig greit på idrettshuset, og vi er glad for samarbeidet vi har der med idrettslaget, sier hun.

Prioriteringslisten for vaksinasjonene er som følger: 1. Beboere i sykehjem. 2. Alder 85 og eldre. 3. Alder 75-84 år. 4. Alder 65-74 og samtidig personer i alderen 18-64 år i høyrisikogrupper. 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom. 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom. 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom. 8. Alder 55-64 år. 9. Alder 45-54 år.

Neste uke (uke 16) fortsetter vaksineringen av gruppe 4, det vil si dem i alderen 65-74 år samt dem i høyrisikogruppen. I løpet av uken har helsetjenesten vært i kontakt med alle i alder 67 og 68 år, samt dem i høyrisikogruppen. Totalt sett skal det settes 132 doser neste uke.

De merker god pågang på vaksinetelefonen, spesielt når det sendes ut SMS-varslingene med innkalling til vaksinering.

– Vaksinetelefonen skal være tilgjengelig 09-11.30 mandag til fredag. Jeg vil bare berolige alle om at selv om ikke de får tak i oss med en gang på grunn av stor pågang på telefon, så reserverer vi vaksinedosene til dem, selv om de ikke får svar på telefonen, sier Flaa Birkeland.

Hvor lang tid det tar før vi har fått vaksinert innbyggerne i kommunen vil ikke Flaa Birkeland gjette på.

– Nei, det kan skje så mye i forhold til leveringskapasitet, og hvilke vaksiner som vil bli godkjent brukt.  Vi har fått oversikt fra fastlegene på Birkeland om hvilke pasienter som er i de ulike risikogruppene. Dersom du har fastlege i en annen kommune er det fastlegenes ansvar å sørge for at dette blir oversendt til bostedskommunen. Har du spørsmål knyttet til dette, er det fint om det avklares med egen fastlege.