Satser på batteriproduksjon

UTBYGGERNE. Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi (til venstre) vil sammen med milliardær Bjørn Rune Gjelsten investere enorme summer i en ny batterifabrikk på Sørlandet. Selskapet har fått navnet Morrow Batteries. FOTO: AGDER ENERGI

Bygger batterifabrikk til fem milliarder kroner på Sørlandet.

– Batteriproduksjon vil i løpet av kort tid vokse til å bli en ny global storindustri. Norge har et dobbelt konkurransefortrinn fordi vi allerede har prosessindustri i verdensklasse, og fordi vi har tilgang til ren energi og sterke forskningsmiljøer. Dette gir mening både som investering og som bidrag til utvikling av klimavennlig teknologi, sier investor Bjørn Rune Gjelsten i en pressemelding fra Agder Energi.

Gjelsten og Agder Energi vil bygge batterifabrikk på Sørlandet til over fem milliarder kroner, meldte Dagens Næringsliv onsdag formiddag. Det er Gjelstens selskap Noah AS som sammen med Agder Energi etablerer selskapet Morrow Batteries. Initiativet kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Miljøstiftelsen Bellona, som har jobbet med teknologien og utvikling av selskapet siden 2015. Bellona blir med videre med en mindre eierandel i selskapet.

– Fem års blodslit har gjort denne teknologien investerbar. Vi har utviklet patenter, samlet kompetanse og hentet kapital. Dette har dannet grunnlag for et potensielt nyttindustrieventyr med enormt verdiskapings-, sysselsettings- og eksportpotensial, sier Frederic Hauge, stifter av Bellona.

SINTEF, Innovasjon Norge, Eydeklyngen og råmaterialleverandører er blant samarbeidspartnerne som allerede er inne i prosjektet. Beliggenhet nær kontinentet, god tilgang på råmaterialer og overskudd av fornybar energi gjør at Agder peker seg ut som et velegnet sted for bærekraftig batteriproduksjon.

– Morrows mål er å utvikle en ny, grønn storindustri. Dersom Norge klarer å ta 2,5 prosent av det europeiske battericellemarkedet, vil det ifølge SINTEF gi rundt 10.000 nye arbeidsplasser. Vannkraften har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri. Nå kan vår fornybare energi være sentral i et nytt kapittel i norsk industrihistorie, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Fabrikken skal produsere batterier til bilindustrien i Europa og til skip. Første trinn kan stå klar allerede i 2023. Plassering er ikke bestemt. Det står trolig mellom Støleheia, Lista, Eydehavn, Tvedestrand og Froland, ifølge NRK Sørlandet. Ifølge Dagens Næringsliv vil fabrikken koste over fem milliarder kroner å bygge.

SAMARBEID: Et nytt, norsk selskap skal sørge for å forsyne Europa med neste generasjons bærekraftige batterier. Fra venstre Steffen Syvertsen (konsernsjef Agder Energi), Bjørn Rune Gjelsten (investor), Frederic Hauge (Bellona), Ole Erik Almlid (NHO-sjef) og Terje Andersen (adm. dir. i det nystartede selskapet Morrow Batteries) FOTO: Agder Energi