Leserinnlegg – Birkenes menighetsråd svarer på Therese Aamlid Bjellands INNSPILL om homofili

 

Først og fremst; takk for engasjement Therese!

Vi trenger en aktiv menighet med medlemmer som utfordrer og bryr seg. Vi trenger engasjement og vi trenger meningsutveksling. Vi trenger konfirmantforeldre som undres, som spør og som reflekterer.

Fint også å lese kommentaren «Birkenes kirke er virkelig til stede i 2020»!

Den norske kirke har rundt 3,7 millioner medlemmer og naturlig nok er det et stort spenn i meninger blant disse. Alle som ønsker det kan være medlem og på samme måte som i samfunnet ellers kan hver enkelt av oss mene og tro hva vi vil. Noen vil dermed helt sikkert ha det som du kaller «gammelmodige meninger» eller det du kaller «eldgammel tradisjonell tankegang». Med rundt 5 000 ansatte og 100 000 frivillige er det ingen tvil om at det er spenn i meninger og holdninger i disse gruppene også.

Det er heller ikke tvil om at synet på likekjønnet samliv har endret seg betydelig på få tiår, både allment og blant kirkens medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

På samme måte som kirka består av mennesker med ulike meninger så består Den norske kirke av mennesker med ulik seksuell orientering, mennesker med ulik kjønnsidentitet, mennesker som lever alene, mennesker som lever i likekjønnede forhold og mennesker som lever i tradisjonelle ekteskap med mann og kvinne, den består av transpersoner, mennesker som har skiftet kjønn, mennesker som er i tvil om sin kjønnsidentitet osv. Kort sagt en speiling av mangfoldet i hele samfunnet.

Jeg har lyst til å sitere to av lederne i kirka som jeg beundrer og har stor respekt for:

Oslo biskop Kari Veiteberg la dette ut på facebook 20.november i år «I dag på den internasjonale Transminnedagen minnes eg og mange med meg alle transpersonar som mista livet sitt dette året. Fleire er også utsett for transfobisk motivert vald. Eg tenkjer på alle transpersonar i kyrka vår, i byen vår, i landet vårt og verda vår. Eg og mange med meg vil skape trygge rom!»

Avgåtte biskop Helga Haugland Byfuglien uttalte nylig til Vårt land «Å åpne kirken for nye mennesker er enhver prest sitt kall, og noe alle forsøker å bidra med når de formidler evangeliet. Jeg har hatt det som mitt ideal med forkynnelse som åpner opp og ikke stenger ute»

Du spør i ditt innlegg om «kirkas rolle som grunnmur». Den norske kirkes visjon er «Mer himmel på jord». Om vigsler så står det i den norske kirkes styringsdokument:

Kirken har vigsler som feirer kjærligheten og ber om Guds velsignelse over samlivet.

Kirkemøte er den norske kirkes øverste organ. Her tas de styrende beslutninger og i 2017 ble vigselsliturgien for likekjønnede vedtatt.

Lederen i kirkerådet Kristin G. Raaum uttalte den gang: «Det er to teologisk begrunnede syn i kirken. Kirken rommer oss alle. Det viktigste er at alle mennesker fra nå av kan få gifte seg i kirken»

I den norske kirke er det altså to syn på likekjønnet vigsel. Noen lever godt med det, noen er medlem på tross av det og noen melder seg dessverre ut på grunn av det.

Prestene i Agder har også ulikt syn. Noen vier likekjønnede og noen reserverer seg. Kirkens «grunnlov» er likevel klar: Alle som vil gifte seg, blir tatt imot og kan inngå ekteskap i kirka på lik linje.

Så fort det lar seg gjennomføre i forhold til koronapandemien vi i Birkenes menighet å invitere til allmøte med temaene «Hva er viktig for Birkenes menighet?» «Hvordan er vi fornøyd med i Birkenes menighet?» «Hvilke utfordringer har vi i Birkenes menighet?» og «Hva trenger vi å ha fokus på å gjøre noe med i Birkenes menighet?»

Her håper vi på stort engasjement og oppmøte!

_______________________

Nina Hauge
Leder, Birkenes menighetsråd

 

LESERINNLEGG