Tverrpolitisk liste

VALGKAMP: Logo ved Miljøpartiet de Grønne (MdG) sin valgkampbod i Karl Johans gate i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Er Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti en god match?

Vi i Birkenes Sosialistisk Venstreparti (SV) jobber med å finne toppkandidat og folk til å stå på lista for kommunevalget 2019. Vi var ved å gi opp da vi fikk en henvendelse fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) med forslag om å stille med felles liste i Birkenes.

MDG jobber aktivt for å stille liste i alle kommuner, og i stedet for å stjele velgere fra hverandre kan begge partier vinne velgere med ei felles liste. Birkenes er en liten kommune og forrige periode kom ikke SV inn i kommunestyret, men vi er representert i kontrollutvalget.

Vi har få medlemmer og det skal holde hardt å holde liv i partiet om vi ikke kommer inn i kommunestyret denne gangen heller. SV har ellers hatt plass i kommunestyret fra 2003-2015 og fått mellom 70 og 130 stemmer i valgene, så det er et potensiale.

Ei meiningsmåling i Birkenes og Lillesand i høst, viste at SV ville komme inn om det var valg da.

Sammen med MDG vil vi kunne rekruttere ennå breiere både blant listekandidater og velgere, spesielt unge velgere, og være et reelt alternativ for grønne velgere. Det er spennende med nye folk, og Birkenes trenger et rødgrønt alternativ.

Det er mye overlapping mellom velgerne til de to partiene, og ei fellesliste kan bli en ny giv i valgkampen og et løft for det politiske arbeidet framover. Følg med på Birkenes SV si Facebook-side, og ta kontakt om du er interessert i å være med på ei fellesliste mellom SV og MDG!

Birkenes SV

Iren Sommerset

Dagfinn Brørs

Inger Birkeland Slågedal