Skroter trepark

UTVIDE: Kommunen ønsket området på sørsiden av Tveideveien inn i kommuneplanen i tillegg til de 186 mål man allerede har tilgjengelig for utvikling i næringsparken.

Den planlagte treparken på Tveide blir ikke realisert, men kommunen vil fortsatt satse på tre.

– Forprosjektet konkluderte med at forholdene ikke ligger til rette for en etablering av trepark i Birkenes nå, men at ideen om trepark kan være interessant på et seinere tidspunkt, skriver kommunalsjef Halvor Nes i saksframlegget til politikerne.

Dermed legges den planlagte treparken på is for kommunens del. Fra før er det kjent at området som var avsatt til trepark sør for Tveide næringspark, er så konfliktfylt at det ikke lengre er avsatt til næringsformål i forslag til kommuneplan. For et drøyt år siden skapte planene entusiasme også utenfor kommunen.

I stedet for en trepark ber nå Nes politikerne om tilslutning til en videre langsiktig skog- og tresatsing i kommunal regi. Satsingen skal styrke den lokale tresatsingen i Birkenes. Sikre at kommunen tar en tydelig rolle i en regional tresatsing på Agder. Og sikre at kommunen har attraktive næringsområder raskt og enkelt for tilgjengelig for nye næringsaktører.

– Jeg kan vanskelig se at vi har behov for flere prosjekter rundt dette. Vi har et godt samarbeid med Businessregion Kristiansand på dette, og jeg savner engasjement fra næringslivet. Jeg har ikke noe konkret forslag, men jeg har heller ikke noe behov for å bruke penger på dette, sier Geir Colbjørnsen (KrF) under kommunestyrets møte om saken.

Mot seks stemmer er det likevel flertall for forslaget. Mens Martin Konstali (Frp) mener dette er en oppgave for næringslivet, ikke kommunen, vil Gunnar Høygilt (H) se hva som skjer.

– Denne saken krever ikke store ressurser, så vi kan gjerne se hva som kommer ut i andre enden. Det er likevel viktig at næringslivet kommer på banen, for kommunen kan ikke dra dem, sier han.

Ole Morten Vegusdal (V) er enig, og gir også utrykk for at han savner næringslivet.

– Det er rart å stemme mot, for her vil noen lufte sine tanker med oss. Når tankene er forelagt kan vi heller ta en diskusjon rundt kommunens rolle, sier Vegusdal.