Rekordbesøk til toppene

TOPPTUR: Utsikt fra Heimdalsknuten.

Nesten 20.000 toppturbesøk i Birkenes er ny rekord.

– Dette er et suksessrikt folkehelsetiltak i Birkenes, slår Wenche Flaa Birkeland fast.

Toppturbøkene for 2019 er nå samlet inn, og det noteres rekord for prosjektet «På topp i Birkenes». I år har de 21 toppene som er med i prosjektet blitt registrert besøkt hele 19.370 ganger. Det er ny rekord, og en stor økning fra i fjor, ettersom besøket falt markant fra 2017 til 2018.

Den toppen som hadde flest besøk i 2019 var Skaftåsen, som ligger like sør for Birkeland skole med 3.050 som har skrevet seg inn i boka. På en god andreplass fulgte Nyhusfjella på Flakkeheia med 1.662 besøk.