Bekymra for vedlikehold

VEDLIKEHOLD: Manglende vedlikehold øker faren for trafikkulykker. I Aust-Agder er forfallet på fylkesveiene anslått til over 1,7 milliarder kroner, og i Vest-Agder er det på over 2,8 milliarder, ifølge NAF. Foto: NAF

Dårlig vintervedlikehold og dårlig vedlikeholdte veier generelt er det som skaper mest bekymring blant folk i Agder-fylkene.

– Det er et signal om at opprusting av veinettet må være en prioritert oppgave, og at fremkommelighet og sikkerhet må være på plass året rundt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Tallene er hentet fra NAFs Trafikantbarometer, som er en undersøkelse av folks handlinger og holdninger i trafikken som gjennomføres annethvert år. Ifølge undersøkelsen til NAF er 30 prosent av de spurte bekymra for dårlig vintervedlikehold, og samme prosentandel er bekymra for dårlig vedlikehold generelt. 29 prosent svarer at de er bekymret for farlige situasjoner mellom bilister og syklister.

Manglende vedlikehold øker faren for trafikkulykker. I Aust-Agder er forfallet på fylkesveiene anslått til over 1,7 milliarder kroner, og i Vest-Agder er det på over 2,8 milliarder. Det framkommer i en pressemelding fra NAF.

Lanserer kampanje

– Denne undersøkelsen vår viser at dårlig vedlikehold skaper engstelse for de som er avhengige av veiene våre, sier Ryste.

NAF skal ta et krafttak for trafikksikkerhet og lanserer kampanjen «Med hjertet i halsen». Hver dag er det mange som sender barna ut på skoleveien med hjertet i halsen, eller må passere farlige veistrekninger på vei til og fra jobb, påpeker organisasjonen.

Nå gjør visstnok frivillige over hele landet seg klare til å aksjonere for trafikksikkerheten. Ved å vise hvilke grep som kan gjøres, vil NAF skape varig endring for tryggere veier. På kampanjesiden kan alle sende inn saker og fortelle hvor de farlige situasjonene oppstår.

– Vi håper at mange vil sende inn saker til oss, og har frivillige over hele landet som brenner for trafikksikkerhet. Vi kan selvsagt ikke love å løse alle saker i løpet av kampanjeperioden, men vil vurdere alle bidrag som kommer inn, avslutter Ryste.