Toganbud utsatt

VINKER: Både lokale innbyggere og hyttefolk sto på perrongen på Fidjetun stasjon da sommertoget passerte i 2017. Hvem som skal kjøre ordinær passasjertransport på strekningen i framtida er usikkert.

Jernbanedirektoratet rekker ikke å avgjøre hvem som skal få kjøre togene på Sørlandsbanen i fremtiden. Avgjørelsen er utsatt til etter ferien.

Fristen for å komme med anbud på den såkalte trafikkpakke 1 – sør gikk ut 1. mars. I juni skulle det bli avgjort om NSB skulle få fortsette å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen eller om oppdraget ville gå til et utenlandsk selskap.

Nå opplyser Jernbanedirektoratet at det «trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene», skriver Aftenposten. Direktoratet sier en tildeling vil skje først i oktober.

Dermed vil det ikke være utenlandske tog på de aktuelle strekningene før tidligst i 2020. For to år siden var målet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at den konkurranseutsatte driften skulle være i gang i desember i år.

Flytoget har tidligere vist interesse for oppgaven, men leverte ikke inn anbud. Svenske SJ har tidligere bekreftet overfor Aftenposten at de er med i kampen om de norske strekningene.