Fylte tilhenger med søppel

SØPPEL: Dette ble funnet i Osebekken, ett steinkast unna miljøstasjonen på Tollnes. FOTO: PETER HERMANSEN / SNO

Åtte bildekk, fem tønner, fire sykler og en slåmaskin funnet i Osebekken ved miljøstasjonen på Tollnes.

– Slutt å bruke Osebekken som avfallsplass! Gå eller kjør heller de ekstra 200 meterne bort til miljøstasjonen på Tollnes, skriver Birkenes kommune på egne nettsider.

Peter Hermansen fra Statens naturoppsyn har vært på befaring i Osebekken mellom Berse og Flakksvann. I samme slengen ryddet han søppel i bekken, og samlet opp en hel tilhenger.

Osebekken ligger et svakt steinkast fra miljøstasjonen på Tollnes. Resultater av ryddinga ble en full tilhenger med blant annet åtte bildekk, fem tønner, fire sykler og en slåmaskin.

– Mye av det er kanskje gamle synder, men under gravearbeidet kom det frem en del søppel. Jeg vil tro at syklene vi fant kanskje er stjålet og dumpet, sier Peter Hermansen fra Statens Naturoppsyn til Agderposten.

Det er i forbindelse med gravearbeid i bekken, naturoppsynets mann har vært i området. Bekken er gravd opp for å bedre vanngjennomstrømningen, og senke nivået i Berse.

– Tiltaket ser ut til å være veldig vellykket så langt. Det er et yrende liv i bekken etter gravingen. Masse yngel og småfisk, og også noen større ørret ble observert i dag, skriver Hermansen i en e-post til kommunen.

Han kan berette at vannstanden i Berse har falt med 22 centimeter. Nå er vannstanden på samme nivå som for 30-40 år siden, ifølge velinformerte birkenesinger som oppsynsmannen har snakka med.