Direktelinje til Kristiansand

FORNØYD: Ergoterapeut Karin Nygård, hjelpemiddelteknikker Ørjan Imenes, fagutviklersykepleier Monica Flaa Birkeland, enhetsleder hjemmetjenesten Trude Murberg og helse- og velferdssjef Bente Somdal.

Når over 50 trygghetsalarmer byttes ut, blir de samtidig koblet til et nytt responssenter.

– Alle trygghetsalarmer i kommunen skal byttes ut. Samtidig som vi gjør det, kobler vi oss opp til et nytt responssenter som ligger på Lund i Kristiansand, sier Trude Murberg til Birkenesavisa.

Mens brukere av trygghetsalarmer nå får kontakt med sykehjemmet på Birkeland når alarmen utløses, vil de i framtida få kontakt med et døgnbemannet responssenter drifta av Kristiansand kommune.

– På responssenteret sitter sykepleiere og hjelpepleiere klare. 70 prosent av anropene via trygghetsalarm løses uten utrykning. Ved behov blir mannskap fra Birkenes kalt ut, sier Murberg.

Det er med andre ord fortsatt lokalt personell som rykker ut dersom det skulle være nødvendig. For helseledelsen i Birkenes kommune er endringene til det bedre.

– Ja, dette er egentlig en gladsak. Vi er en av de første kommunene på Agder som kobler oss på, men på sikt skal 23 av 30 kommuner gjøre det samme, sier Monica Flaa Birkeland.

50 skal byttes

Det er hjelpemiddelteknikker Gjøran Imenes som skal bytte ut trygghetsalarmene. Han skal også fortsatt bistå brukerne av disse, dersom det oppstår tekniske problemer. Kommunen tar sikte på å bytte ut alle trygghetsalarmene i slutten av februar og begynnelsen av mars. Rundt 50 trygghetsalarmer skal byttes ut.

– Når de nye trygghetsalarmene monteres kobles de til Kristiansand, og i en kort overgangsperiode vil begge systemene være operative. De nye alarmene er digitale og bruker mobilnettet for kommunikasjon. De har bedre høyttaler, men er ellers gjenkjennelige, sier Imenes.

Problemfri erfaring

Med digitale trygghetsalarmer kan man i framtiden koble på andre typer utstyr. Det kan tenkes tilkoblet flere typer sensorer som fører til utløsning. For eksempel ved fall, eller dører som åpnes om natta.

– Dette er framtidsrettet utstyr, og målet vårt er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenesten. Kommunen på Agder er langt framme på dette, og vi har gode muligheter til å lære av andre, sier Bente Somdal.

– Er det problemfritt at brukere i Birkenes nå skal prate med en person som sitter i Kristiansand?

– Responssenteret i Kristiansand har kunder over hele landet. De har god erfaring med dette, og har ikke opplevd noen utfordringer knyttet til geografiske avstander, sier Murberg.

Ser kun fordeler

Hun forteller at det er Birkenes kommune som bestemmer hva slags informasjon operatørene får opp på skjermen når et anrop fra en trygghetsalarm kommer inn. Blant annet kommer det opp tydelige meldinger om hvem som skal kontaktes dersom brukeren trenger hjelp. I de fleste tilfeller er dette pårørende eller hjemmetjenesten.

– Det er profesjonelle folk som besvarer alarmene, og jeg ser kun fordeler med dette. Responstida blir betydelig kortere, sier Imenes.

I dag må helsepersonell på sykehjemmet løsrive seg fra arbeidsoppgavene for å besvare alarmer. Heller ikke mobildekning, som de nye trygghetsalarmene er avhengige av, bekymrer kommunen.

– Telenor våger å påstå at dekning ikke skal bli noe problem. Det kan kobles til ekstern antenne til trygghetsalarmen, men erfaringene viser at trygghetsalarmene får dekning også der det ikke er dekning med vanlige mobiltelefoner, sier Imenes.