Vil bruke talentene

KOMMER: BjarteThorsen FOTO: Marit Mjølsneser

Bjarte Thorsen på gamle tomter.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Torsdag 23. november klokka 1930 er det Bjarte Thorsen som skal tale på misjonsmøtet til NMS.   Bjarte er vokst opp ved foten av Morhommer og har heile sin barndom og ungdom på Birkeland.

Etter videregående skole på Møglestu, flytta han til Stavanger for å studere teologi ved Misjonshøgskolen. I studietida var han ungdomsarbeider i Hinna menighet og menighetsarbeider i Tasta menighet.

Bjarte blei ordinert til prest i Birkenes kirke. Han har i alt syv års prestetjeneste omkring Stavanger, som residerende kapellan i Bekkefaret menighet, og som sokneprest i Varden menighet.

Bjarte har tatt videreutdanning i organisasjon og ledelse og fra 1998 har han vært ansatt i NMS. Først hadde han nasjonalt ansvar for samarbeid menighet og misjon. Hans oppgave var å koordinere samarbeidet med menigheter, prostier og bispedømmer rundt om i landet.

Fra 2005 har han hatt oppgaver innenfor ledelse og organisasjon innenfor NMS sitt arbeid i Norge generelt. Innenfor den nye organiseringen av NMS er han nå nestleder for NMS Funraising. Den avdelingen består av seksjonene: Kommunikasjon, Giverrekruttering, Giveroppfølging, NMS Gjenbruk og servicesenteret.

Temaet Bjarte har valgt er «Bruk talentene».  Han vil ta utgangspunkt i bibelske tekster og se det i sammenheng med den nye tenkningen om misjonsarbeidet i NMS.

NMS ønsker alle hjertelig velkommen til å høre og møte Bjarte Thorsen.

 

Innsendt av Andreas Vollan