Tror de oppfattes som skumle

PASTOR: Det tekniske utstyret ordner både lyd og bilde, forteller Roger Nygård.

Liker å røske litt i folk og oppfatninger.

Med 56 registrerte medlemmer, en kjernegruppe på cirka 25 og ikke uvanlig med 60-70 mennesker på søndagsmøtene, driver pinsemenigheten Filadelfia sitt arbeid på Birkeland.

– Vi oppfattes vel kanskje som litt skumle på Birkeland, men vi er helt vanlig mennesker som tror på Jesus. Jeg tror det er noe som henger igjen fra gamle dager, da pinsevennene kanskje var litt mer utagerende på møtene, sier Roger Nygård.

Han er pastor for menigheten på Birkeland.

– Nå ønsker vi å være transparente og gjennomsiktige, og noen av møtene våre har til og med blitt overført direkte på Youtube. Dessuten blir alle møter gitt ut på DVD, så det er lett å finne ut at det ikke er noe mystisk ved oss, sier han.

Forandret livet

Pinsemenigheten i Norge har ikke egen pastorutdannelse, men pastoren på Birkeland har gått på bibelskole, og dessuten gått i lære hos Gunnar Jeppestøl i Vennesla.

– Men jeg styrer ikke dette alene. Vi har et lokalt eldsteråd, men de liker ikke å kalle seg eldsteråd for de synes ikke de er så gamle. De er med å leder driften av menigheten, så det ikke blir en enmannsforestilling, sier Nygård.

Uten å gå mer konkret inn i det, forteller han om en noe broket bakgrunn fra Sunnmøre, men uten den karakteristiske dialekten derfra.

– Jeg hadde blitt spart for mye dritt hvis jeg hadde møtt Jesus tidligere. Men jeg er jo takknemlig for at jeg omsider møtte ham. Når jeg ser og merker hvordan han har forandret mitt liv, så er det ikke så rart at jeg ønsker å presentere han for andre, sier Nygård.

Passer bra i bygda

– Hvordan havna du på Birkeland?

– Jeg tror det var fordi Gud ville det sånn. Jeg bodde på Vennesla, men reiste litt rundt på møter i distriktet. Etter et møte på Birkeland ble det klart, både for kona mi og jeg at det var her Gud ville ha oss, sier han, og legger til:

– Og det passet oss i grunnen greit. Birkeland er ikke for stort, og ikke for lite. Birkeland er heller ikke ei slarvebygd.

Pastorstillingen på Birkeland er ulønnet, men det er jo et håp at menigheten en dag skal kunne lønne en pastor noe, men det ligger nok et stykke fram i tid.

Mye hus

– Foreløpig går inntektene våre til vedlikehold av bygget, og til misjonsvirksomhet både hjemme og ute, sier Nygård.

Og vedlikeholdsbehovet kan virke uoverkommelig. Det var Kylland som i sin tid kjøpte huset på toppen av skolebakken av kommunen. Han starta en menighet som ble kalt Kanaaen. I 2009 kjøpte pinsemenigheten på Birkeland huset, og fikk mye hus å ta tak i.

– Nå har vi 770 kvadratmeter hus og syv mål tomt å ta vare på. Hovedetasjen og underetasjen er satt i stand, med nye vinduer og nytt på både vann og kloakk og elektrisitet. Andre etasje må vi vente litt med, men vi har planer der også, sier han.

Både vann, strøm, vinduer, rømningsveier og innredning krever sitt, men det kommer, forteller en optimistisk Nygård, som ser fram til å få malt huset til våren. Sommeren 2017 hadde for mye dårlig vær til at det ble gjennomført.

Samarbeid

– Hvordan er forholdet til andre kristne forsamlinger på Birkeland?

– Det oppleves ikke problematisk, og menighetene har vel funnet ut at de har bedre ting å bruke kreftene på enn å arbeide mot hverandre. Vi er jo enige om det meste, og det sentrale. Jesus dør for oss, og oppstår for å gi oss nytt liv, sier Nygård.

I løpet av samtalen presiserer han også at Pinsemenigheten Filadelfia på Birkeland ikke er et underbruk av Jeppestøl og pinsemenigheten i Vennesla. Men Jeppestøl har tilsynsoppgaver i forhold til menigheten på Birkeland og fungerer både som mentor og veileder for den lokale pastoren.

Dessuten samarbeider menigheten med Kriminalomsorg i frihet, og det kan jo være menighetens diakonale alibi.

– Det er ofte noen som trenger miljø istedenfor fengsel, og da er det flott å kunne stille opp. Og jeg tror det kan bety det lille ekstra for den som får sone i frihet her. De får hvert fall se litt av hva Jesus er og kan gjøre, sier Nygård.

Framtiden

Om framtiden for menigheten på toppen av bakken, sier han dette.

– Joda, vi har jo våre drømmer og visjoner. Mest av alt er det fra dag til dag hvor vi ønsker å dele Jesus med flest mulig folk, og så ønsker vi å presentere en kristendom som gir liv. Ellers er det kanskje en drøm å få i gang en kveldsbibelskole på Birkeland. Og så ønsker vi å sette hele huset i stand, slik at ikke minst ungdommen kan bruke det hele uka, sier pastoren.