Ras på Grimenesveien

RAS: Veien forbi Risvann er nå åpen for trafikk også for tunge kjøretøy. ARKIVFOTO: JENS RISVAND

Lørdag raste deler av Grimenesveien ut i Risvann.

Veien er stengt fra Birkeland til Ås for lastebiler og vogntog over 3,5 tonn, men åpen for personbiler. Birkenes kommune melder at det er mulig å komme fra Lillesandsiden til Ås, for lastebiler og personbiler, men ikke helt til Birkeland.

Det utføres veiarbeid nå i kveld og videre tirsdag 2. mai. Ved 22.00-tida lørdag arbeidet kommunens folk på stedet. Arbeidet skal være utfordrende ettersom det er svært bratt, og dypt i vannet hvor raset har gått.