Kjempegrana på Hundland

140 år gammel og et bemerkelsesverdig syn.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Torsdag 18. mai kom med overskyet himmel og lette dråper, men stille og opptil seksten grader, ganske brukbart vær for elleve seniorer på tur. Denne dagen var samlingspunktet ved bommen til Hundlandsveien.

Guiden vår, Bjørn Hundland, skulle gjøre oss kjent i og med omkringliggende områder til gården Hundland, – og som ligger i tidligere Landvik, nå Grimstad kommune. En kort strekning på god grusvei førte oss dit.

Vi stoppet ved gården og betraktet et pent vedlikeholdt våningshus fra cirka 1850, laftet av tømmer og med originale kledningsbord. Et gammelt, velholdt grisehus i kanten av jordet observerte vi også. Bjørn fortalte om stell og oppal av griser, både en og to var det plass til i huset. Et eksemplar av arten var en skikkelig velfødd og omfangsrik «tungvekter» av en gris på 243 kilo. En rulleharv og en spadeknivharv var minner om svunne tiders arbeid på gården.

Vi passerte gamle murer og en buvei som tilhørte det andre bruket på Hundland. Veien fortsatte i nordlig retning mot Steinsvann og endte ved en åpen snuplass. Herfra var det noen skritt ned en skråning til Stigselva som renner ut i Grimevann.

Tilbaketuren gikk samme trase, nå med rastepause i en gapahuk, benyttet av jakt – og jegerfolk, og satt opp i kjegleform av lange bord. Inne i den halvmørke gapahuken hadde vi det tørt og komfortabelt, spiste og drakk og underholdt hverandre med lattervekkende historier.

En avstikker fra hovedveien førte oss oppover lia med særdeles jevn og fin og næringsrik skogbunn, ideelle vekstforhold for stor granskog. Bjørn skulle nå vise oss «kjempen» blant grantrærne som på avstand merket seg ut på grunn av høyde og størrelse. Vi ble så langt fra skuffet.

Den kolossale stammen hadde i brysthøyde en omkrets på nærmere tre meter og et tilsvarende tverrsnitt på litt under meteren. Lange og tørre greiner oppetter stammen vitnet om elde og gode utvidelsesmuligheter. Hvor gammelt kunne dette enorme grantreet være, undret vi. Alderen ble anslått til omkring 140 år og volumet til åtte kubikk, kanskje mer. Den var et bemerkelsesverdig syn. Med turgjengen foran den digre grana måtte den foreviges. Således ble den en av flere mektige synsopplevelser fra turområdet på Hundland.

Innsendt av Knut Geir Aas