Hva skjer med Gamle Valstrand?

Aanesland fabrikker vil kjøpe Gamle Valstrand. Kommunen er usikre på om de vil selge.

– Vi er i en prosess med Aanesland fabrikker om å se på arealene, og det skal vi gjøre, sier teknisk sjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

Det var i forrige uke politikerne ble orientert om at det innen få år er behov for en utvidelse av skolekapasiteten i Birkenes. Gamle Valstrand og området rundt kan være aktuelt åsted for en utvidelse, men tidligere i år kom også en henvendelse fra fabrikken som er nærmeste nabo.

– Gamle Valstrand har stått på agendaen lenge, og dette er et stort område som må brukes godt, sier økonomisjef Tom Olstad i Birkenes kommune.

Lenge har det gamle bygget på Valstrand heftet kommunen med bekymringer. Brannvesenet har påpekt at brannsikkerheten ikke er god nok, og nå har ikke KBR lengre mulighet til å la kommunen holde huset åpent på dispensasjon. Det betyr store kostnader til brannsikring. Særlig kveldstid er bygget godt brukt av lokale foreninger.

Økt satsing

– Vi er i ferd med å komme inn på et marked som krever fire til seks store biler inn på området hver dag, og i den forbindelse er lagerplass av tømmer og ferdig bearbeidede stolper nødvendig. Denne økningen vil på sikt medføre to til fire nye arbeidsplasser hos oss, skriver Gunnar-Adolf Aanesland i et brev til kommunen.

Også på egen tomt har fabrikken ryddet mer plass til seg selv. Aanesland skriver at arealbehovet er større på grunn av økt satsing på nisjeprodukter og nye markeder.

– Jeg ser at den asfalterte plassen mellom Gamle Valstrand og Valtjønn er tom stort sett hele tiden, og det vil være til stor nytte å kunne benytte denne. Vi ser for oss å stenge adkomsten som i dag benyttes ned på denne plassen, og legge all trafikk inn via Tveideveien som beskrevet i de gjeldene planer. Det vil og sikre alle skolens myke trafikanter, skriver han.

Sikrere trafikk

I brevet skriver han at det er en mulighet for fabrikken å lagre tømmer på plassen i Valtjønnveien 3, men påpeker at det vil medføre av- og pålessing av store biler til alle døgnets tider.

– Det vil være meget uheldig sånn jeg ser det. Både for trafikkavvikling og myke trafikanter, skriver han til kommunen.

Fabrikken ønsker en dialog med kommunen om kjøp- eller leieavtale for området med eller uten de gamle bygningene som er oppført.