Håper å hjelpe familier

KURSHOLDERE: Terje Bakken, Bjørg Gustavsen og Astrid Færden Gaare ønsker velkommen til sinnekurs for voksne.

Mange barn opplever at foreldrene ikke takler sinne sitt på en god måte.

– Sinne er en helt normal følelse, men av og til kan det være vanskelig å håndtere følelsene på en hensiktsmessig måte, og det er nettopp det man skal lære på dette kurset, sier Astrid Færden Gaare.

Ressurssenteret i kommunen arrangerer denne våren kurs i sinnemestring for voksne. Med oppstart i februar vil kurset strekke seg over fire måneder, med ukentlige samlinger.

– Kurset bygger på Brøsetmodellen som bygger på et forskningsprosjekt, og vi har stor tro på at kurset kan hjelpe folk, sier Terje Bakken.

Krevende situasjoner

Modellen er en del av regjeringas handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og til sammen 400 terapeuter er utdannet sinnemestringsterapeuter på landsbasis. I Birkenes er det Gaare, Bakken og Bjørg Gustavsen som er i ferd med å bli sinneterapeuter.

– Kurset har en kognitiv tilnærming, og kursdeltakerne skal lære å tenke nytt om de situasjonene som gjør dem sinna, sier Gaare.

Trioen forteller at det er enkelt å falle i gamle handlingsmønstre når krevende situasjoner oppstår, men gjennom kurset skal man lære å se situasjonene med nye øyne.

– Hvis du kjenner sinnet ditt ødelegger for deg, dine barn, eller partneren din kan dette kurset være noe for deg. Jeg tror det kan være noe for mange, sier Gaare.

Omfattende kurs

Kurset begynner med tre individuelle møter, før det fortsetter i en gruppe på maksimalt åtte voksne. Første kursdag er 15. februar, og påmeldingsfristen er 3. februar.

– Om man selv reagerer, eller omgivelsene reagerer negativt på ditt sinne, kan kurset være aktuelt. Er du i tvil er det lov å ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe, sier Bakken.

Han beskriver kurset som omfattende, og understreker at kursdeltakerne må være innstilt på endring. Det nytter ikke at bare de rundt dem ønsker en endring.

– Nasjonalt er dette med sinnemestring et stort problem, og det er mange barn som opplever at foreldrene ikke takler sinnet sitt på en god måte. Slik sett er dette et viktig kurstilbud, sier han.

Negativ spiral

Ønsket til de tre kursholderne er at dårlige handlingsmønstre stanses, og at familier får det best mulig sammen. De tre tror omgivelsene vil reagerer positivt dersom man deltar på kurset.

– Hensikten er å gjøre folk i stand til å oppdage når man er i ferd med å gå inn i en negativ spiral, og lære seg hvordan man avverger situasjonen, sier Bakken.