Fotoboks på Birkelandsveien

ILLUSTRASJONSFOTO: Strekninga på bildet, har ingenting med saken å gjøre.

Det kommer fotoboks mellom Birkeland og Lillesand.

Ifølge Vegdirektoratet kommer det fotoboks på fylkesvei 402 mellom Birkeland og Lillesand. Det er forbrukernettstedet Dinside.no som melder dette.

Da den nye gang- og sykkelveien på strekninga ble åpna i desember, fortalte vegvesenet at de arbeidet med fotoboks på strekninga, og nå blir det altså en realitet.

Bjørn Brændshøi, som er ansvarlig for automatisk trafikkontroll i Vegdirektoratet, sier til Dinside at fotobokser er et av de beste trafikksikkerhetstiltakene som finnes.

– Ja, i Statens vegvesen er vi veldig fornøyd med hvordan automatiske trafikkontroller fungerer i dag. Sammenhengen mellom fart og ulykker er grundig dokumentert og ettersom ATK fungerer ved at farten blir redusert, er det veldig effektivt, sier han.

Til Fædrelandsvennen sier avdelingsdirektør Erling Jonassen ved vegavdelinga i Statens vegvesen Aust-Agder at de har et ønske om at strekningen skal få gjennomsnittsmåler. Vegdirektoratet er per i dag innstilt på punktmåling. Jonassen er ifølge avisa villig til å vente med å få opp boksene dersom strekningen heller kan få såkalt streknings-ATK.

– Det koster en del penger – det kan komme på opp mot en million per punkt. Vi vil gjerne ha to punkter i hver kjøreretning, så det vil i så fall bli kostbart. Men vi håper at vi oppfyller kriteriene til å få godkjent det, sier Jonassen til avisa.