Flytter vognhall fra Vennesla

LOKOMOTIVET: Kommuneplanlegger Øyvind Raen, lokomotiveier Jon Ødegård og Grete Flakk, ordfører Anders Christiansen (Ap), banksjef i Birkenes sparebank Harald Flaa og Carl Frederik Thorsager. FOTO: Birkenes kommune

Takker og bukker for lokomotivet. Vil bruke 119.000 kroner på å få det til sentrum.

– Vi har ansvar for at folk trives, og et tog vil være med å bygge opp identiteten vår som en togbygd. Selv om det er lenge siden Lillesand-Flaksvandbanen var operativ, så sitter det i sjela vår, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Kommunen har fått en gave fra Grete Flakk og Jon Ødegård som gir bort en kopi av lokomotivet som en gang tøffet på jernbanen mellom Birkeland og Lillesand. Beregninger fra teknisk sektor i kommunen anslår at det vil koste 119.000 kroner å flytte lokomotivet fra Flakk til Tobias jorde. Flere politikere ønsket under kommunestyret torsdag å vite hva slags vedlikeholdskostnader kommunen nå påtar seg, ved å takke ja til gaven.

– Vi har ikke laget et eget budsjett vedlikehold. Toget er solid, og til nå er det malt hvert femte år. Vi ser for oss at dette kan gå inn under driftsbudsjettet for Tobias jorde, sier kommunalsjef Halvor Nes.

En del politiker er skeptiske til å plassere lokomotivet med vogn på Tobias jorde, men et enstemmig kommunestyre går inn for avtalen med giverne, som slår fast at det skal plasseres på jernbanelinja bak frisørsalongen. Det vil bli opparbeidet et flatt område med skinner hvor det skal plasseres en vognstall som per i dag ligger på Grovane i Vennesla. Kommunen beregner at nesten halvparten av utgiftene skal dekkes inn gjennom dugnad.