Får lokomotiv i gave

LOKOMOTIVET: Kommuneplanlegger Øyvind Raen, lokomotiveier Jon Ødegård og Grete Flakk, ordfører Anders Christiansen (Ap), banksjef i Birkenes sparebank Harald Flaa og Carl Frederik Thorsager. FOTO: Birkenes kommune

En kopi av et lokomotiv kan bli plassert på Tobias jorde.

Det er Grete Flakk og Jon Ødegård som ønsker å gi et lokomotiv til Birkenes kommune. Lokomotivet er en kopi av det som en gang kjørte mellom Birkeland og Lillesand på jernbanen. Lokomotivet er bygget lokalt av Tratec Koab og står i dag plassert under tak på Flakk.

– Egil Flakk har fått laget en kopi, og nå ønsker Flakk-familien at toget overdras vederlagsfritt til Birkenes kommune mot at det plasseres på Tobias jorde, sa ordfører Anders Christiansen (Ap), da han orienterte om gaven under kommunestyremøtet torsdag på Herefoss.

En attraksjon

Han mener lokomotivet kan bli en flott attraksjon, og en fin måte å utvikle Tobias jorde på. Når avtalen mellom Flakk-familien og kommunen er klar, må politikerne gi sin endelige tilslutning. I kommunestyret torsdag påpekte politikerne at vedlikeholdskostnadene ved gaven må gjøres rede for før politisk behandling.

Jernbanen Lillesand – Flaksvandsbanen gikk mellom Flakksvann, Birkeland og Lillesand fra 1896-1953 og betydde mye for oppbyggingen av Birkeland sentrum. Flere lokale historieinteresserte har i flere år hatt et ønske om å visualisere historien til oppbyggingen av Birkeland sentrum.

På linja

Egil Flakk fikk for en del år siden laget en kopi av toget i normal størrelse, og dette står på hans private museum. Dattera Grete Flakk og samboeren Jon Ødegård har overtatt eiendommen, og de ønsker nå å gi toget vederlagsfritt som gave til Birkenes kommune.

– Det har vært avholdt møte med eierne av toget, og det var et meget positivt møte der alle som var med håper dette kan la seg gjennomføre. Det er et felles ønske at lokomotivet kan bli plassert på et sted der det kan vises fram for allmennheten, skriver kulturleder Wenche Flaa Eieland i en pressmelding i etterkant av kommunestyremøtet.

Møtedeltakerne skal være enige om at den naturlige plasseringen vil være like ved den gamle jernbanelinja ved Tobias jorde. Eieland skriver at dette er en gave som vil glede mange og bidra til at folk får kunnskap om lokalhistorien. Lokomotivet er solid bygget.