Vil bli best på arbeid og bomiljø

OPTIMIST: Teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune forteller om store ambisjoner for Business Region Kristiansand (BRK) som Birkenes tar del i.

Lover mer igjen for pengene gjennom nytt samarbeid med Kristiansand.

– I mange år kunne vi ligge i kjølvannet av oljeindustrien, hvor det eneste kommunen trengte å gjøre var å legge til rette for delegasjoner til Texas, og legge til rette for internasjonal skole i Kristiansand. Nå er ting helt annerledes, sier Ragnar Evensen.

Politikerne i Birkenes har vedtatt å bli med i den nye næringslivssatsinga Business Region Kristiansand (BRK). Evensen, som er teknisk direktør i Kristiansand kommune, forteller om store ambisjoner for satsinga.

– For det første er regionen vår mye mer enn bare sentrum av Kristiansand. Vårt mål er at regionen skal bli best i landet på arbeid og bomiljø. Mange regioner vil ikke nøle med å si det samme, så her gjelder det så klart å arbeide seg fra plan til realitet, sier Evensen.

Lansert i sommer

Sammen med leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand, Knut Felberg, orienterte han politikerne om satsinga under sist kommunestyremøte. BRK ble sjøsatt under Arendalsuka i sommer, og per i dag består organisasjonen av fire medarbeidere. Fra nyttår trer Kristiansands nytilsatte næringssjef inn som leder for BRK, og han får ansvar for en rekke prosjekter.

– Et av prosjektene går ut på å danne oss et bilde av hvordan næringslivet ser ut i regionen om 20 år. Olja er jo i en liten krise, og ting endrer seg fort, sier Felberg.

Lover mer igjen

BRK er organisert som et vertskommunesamarbeid, hvor Kristiansand står for drifta av organisasjonen. Kommuner og andre samarbeidspartnere kan enten knytte seg til de ulike prosjektene, eller være en integrert del av hele satsinga. Birkenes har valgt det siste.

– Går dere inn med de samme ressursene som dere bruker på næringsutvikling i dag, skal dere få minst like mye igjen for dette samarbeide. Om ikke mer, sier Evensen.

Kommunestyret er samlet i avgjørelsen om å delta i BRK. Ole Morten Vegusdal (V) er blant dem som blir inspirert av å høre om satsinga.

– Det er veldig inspirerende, og hyggelig at Kristiansand åpner opp, trekker i trådene og ønsker å være et lokomotiv i denne sammenhengen, sier han.