Arbeider med treplaner

OPPGRADERT: Det resterende arealet i 1. etasje har Kolbjørn Uldal planer om å bruke i forbindelse med Agder Tre Trading. Firmaet mottar 70.000 kroner til bedriftsutvikling fra Regionalt Næringsfond.

Agder Tre Trading mottar 70.000 kroner til å gjennomføre bedriftsutviklingstiltak.

Kolbjørn Uldal kjøpte Strøget 256 i fjor, og har lagt ned betraktelig med arbeid i å pusse opp eiendommen. Deler av bygget er leid ut til Ditt Apotek.

Det resterende arealet i 1. etasje har Ugland planer om å bruke i forbindelse med Agder Tre Trading. Firmaet mottar 70.000 kroner til bedriftsutvikling fra Regionalt Næringsfond Lillesand, Birkenes og Iveland.

– Vi er i prosessen med å utvikle planene veien videre, og skal ha et møte med kommunen i juni, forteller Uldal.

Inntil da ønsker han å vente med å gå ut med mer informasjon om konkrete planer for bygget og firmaet Agder Tre Trading.

Når det gjelder midlene fra Regionalt Næringsfond, er det en forutsetning at prosjektkostnaden må være på totalt 140.000 kroner eller mer, da det offentlige virkemiddelapparatet kun skal dekke inntil 50 prosent av kostnaden.