Treindustriens kommune

SMARTSKOG: Per Erik Stoveland har planene klare for ny treindustri i Birkenes.

SMARTSKOG: Per Erik Stoveland har planene klare for ny treindustri i Birkenes.

Skogeiere i Birkenes har samlet seg for å bedre utnytte verdiene som ligger i skogen. Det skal bli slutt på å sende alt tømmer til sagbruket.

– Vi har store ambisjoner. Det første som skal etableres er en mer fornuftig måte å kjøpe og selge tømmer på. Det kan gjøres på flere måter, men det viktige er å nyttiggjøre seg av kvalitetene som ligger i skogen, sier Per Erik Stoveland til Birkenes Avisa.

Han er styreleder i Smartskog, et aksjeselskap stiftet 21. januar som har 45 aksjonærer. Selskapet skal hjelpe skogeierne til bedre forvaltning av skogen, og finne innovative måter å benytte ressursene på.

– I dag er det bare en aktør på Sørlandet som kjøper tømmer, og de eksporterer veldig mye. Vi skal ikke være i direkte konkurranse med dem, men ønsker å ta ut verdiene på en annen måte, sier han.

Differensiere på kvalitet

Stoveland eksemplifiserer med at mesteparten av tømmeret som blir foredlet lokalt, kjøres til et sagbruk i Åmli. Der sages tømmeret opp til standard trevirke, uten at kvaliteten på tømmerstokkene blir særlig vurdert.

– Det handler om å sette verdiene i et system, og bruke kvalitetstømmer til andre ting enn man bruker tømmer av lavere kvalitet, sier Stoveland.

Smartskog ser for seg å etablere et område for treindustri på Birkenes i samarbeid med kommunen. Her ønsker Stoveland å etablere kjøp og salg, et kompetansesenter for næringa, og en klynge av produksjonsbedrifter.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!