Til beste for elever eller pengene?

Tiltak for å unngå skulking må komme fra skolen selv. Enhver skole bør behandle skulking individuelt.

LESERBREV: Politiker Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre har laget en ny lov som blir innført 1. august 2016: Fraværsgrense. Dette påvirker mange ungdommer på videregående skole. Man kan maksimalt ha 10% fravær i et fag, hvis ikke mister man karakteren sin i det faget. Det virker ikke som politikeren har tenkt over konsekvensene. Og er dette rettferdig?

Ja, dette er bra mot skulking. Norge sitt skolesystem er slapt. Elevene over og under 18 sender enkelt en melding til lærerne om at de syke, mens de har noe helt annet på tankene. Det å kunne sende melding blir misbrukt. Elever blir slappe og giddeløse. «Nei, orker ikke historie i dag, kan jo bare si at jeg er syk?» Tenker de fleste. Man får bare M fravær, tellende fravær som ikke har mye å bety på orden og adferd. Muligens får man konsekvensene seinere med å få jobb, hvem vet? Det er mulig å sammenligne skolesystemet i Norge med for eksempel Nederland. Som tidligere nederlandsk skoleelev har jeg inngående kjennskap til dette skolesystemet. Kommer man for seint, blir man sendt ut for å hente et «skulkebrev» hos rektor. Samme gjelder for skulking og urolige elever i klassen. Etter tre brev var man nødt til å komme klokken 8 om morgenen for å rydde skolegården. I tillegg måtte man ha på refleksves. Når man var ferdig på skolen, var det bare å sitte i et klasserom med en lærer og andre elever som hadde gjort det samme og vente til klokka 4 før man kunne dra hjem. Det, en hel uke. Hvis skolesystemet i Norge hadde vært strengere på en måte kunne vi unngått skulking.

Det vil ikke si at fraværsgrensen er den beste løsningen, for dette vil for det meste gå utover de som er syke. Helse- og velferdsgrunner telles ikke med som fravær hvis man har legeerklæring. «Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel helsesøster, fysioterapeut, tannlege eller psykolog.» udir.no (27.05.16). Noen sliter på skolen, noen trives ikke på skolen, noen hater skolen, noen sliter psykisk, noen har bare et dårlig immunforsvar, og noen jenter har sterke menssmerter. Man blir ikke frisk av å måtte stresse med å få en dokumentasjon eller komme på skolen med influensa eller spysyke. Legekontoret kommer til å være stappa fult av ungdommer som trenger legeerklæring. Det blir utrolige køer på legekontoret. Det blir telefonkø og kaos i helse jobber. På grunn av køer vil man muligens ikke få legetime dagen man er syk. Kanskje dagen etter, eller en uke etter. Dagen etter kan man føle seg mye bedre, og legeerklæring vil de da ikke gi. Mensen smerter kan jenter ikke få legeerklæring på. Får vi virkelig ikke lov til å være syke lengre uten at alt skal dokumenteres?

Dette går ikke bare utover elever ved videregående skoler. Kjøretimer blir tatt som fravær. Kjøreskoler er ikke åpne i helgene og ikke åpne på helligdagene. UFO trafikkskole stenger klokken 16 hver ukedag, Reidars trafikkskole er åpen mandag, tirsdag til klokken 15 og fredag til klokken 12, Vennesla trafikkskole er åpen hver ukedag til klokken 16. Det vil si at færre elever vil ha kjøretimer i skoletiden. Dette medfører at trafikkskolene må være åpne senere på kvelden. Det leder til lengre arbeidsdager for kjørelærerne til senere på ettermiddagen.

Det koster penger! For det første når man er syk må man hente en legeerklæring. Uansett hvor mye penger vi betaler til staten, vil det å dra til legen alltid koste elendig mye. 145 kroner for en kort legetime, hvis man da ikke skal ta blodprøve eller andre prøver for da blir det ekstra. Å måtte dra til legen hver gang man er syk, blir ganske dyrt. For ofte syk betyr ikke noe vurdering i et visst fag. For å få vurdering må eksamen som privatist skje på høsten neste skoleår. Det koster 1000 kroner for å ta opp et fag som privatist. Gjør staten dette virkelig for elevens beste? Eller bare for pengene?

Finnes det en annen løsning? Det å gå på skolen bør være gøy. En ting man vet man skal gjøre hver dag. En ting man bør glede seg til i hverdagen. Den indre motivasjonen bør styrkes. Motivasjon kommer ikke fordi vi blir tvunget til å gå på skolen. Tiltak for å unngå skulking må komme fra skolen selv. Enhver skole bør behandle skulking individuelt. Det å sitte ved en pult, skrive hele dagen, høre på kjedelige lærere er demotiverende. Hvorfor kan vi ikke gjøre det gøyere i hverdagen? Å få lov til å være syke og synes det er dumt å være syk. Fordi man vil gå på skolen. Hvorfor er ikke dette mottoet enda?

Jeg tror ikke at fraværsgrensen kommer til å hjelpe. Det er mange som allerede sliter, og vil slite mer eller til og med droppe ut, legeerklæring blir vanskeligere å få på grunn av kaos på legekontorer og det kommer til å koste enormt med penger om man er syk ofte eller ikke får vurdering i et fag. Jeg håper at enhver skole kan gjøre noe med skulkingen, og at staten ikke får blandet seg inn, når de ikke vet hvordan ungdommer nå til dags har det.

 

Maaike De Boer

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!